I nummer 3/2019 av branschtidningen Betong konstaterades att det är billigare att bygga bostäder i trästomme än med betongstomme. Granskningen av kostnaderna gjordes med hjälp av siffror från Statistiska Centralbyrån. I artikeln undersöktes också orsaken till prisskillnaderna.

Tidningen Betong undersökte i somras byggkostnaderna för 123 878 lägenheter i 2 039 projekt i Sverige mellan 2013 och 2017. Resultaten visade att hus med trästommar är ca 20 procent billigare än hus med betongstommar. I rena siffror var byggkostnaden för ett trähus i snitt 29 675 kronor per kvadratmeter lägenhetsyta – för betong var motsvarande siffra 36 550 kronor.

Vad skillnaden beror på är lite svårare att svara på. En av förklaringarna som ges i artikeln är att betongbranschen kanske är bättre på att ta betalt. En annan orsak som anges är att prefabricerade byggsystem i trä vinner mark och bidrar till effektivare byggande. Det låter som goda nyheter för vår bransch!

Läs artikeln här:

https://betong.prenly.com/1387/Tidskriften-Betong/228151/2019-05-17/r