Nyhetsarkiv

Filtrera

Fortsätter satsningen på skivmaterial

Moelven fortsätter sin satsning på skivmaterial. Tidigare i år förvärvades Vänerply AB och nu tar man hem produktionen av Reginasortimentet, som består av tak- och väggpanel av MDF, från underleverantörer till en nystartad fabrik i ett nytt bolag – Moelven Lovene AB utanför Lidköping.

Läs mer

Norska byggklossar

Producerade på löpande band och fraktade till byggplatsen sektion för sektion. På 1970- och 1980-talet ville folk ha färdiga hus från Moelven Bruk.

Läs mer

Thomas Haglund ny VD på Moelven Norsälven AB

Thomas Haglund är tillsatt som ny VD på Moelven Norsälven efter Manuel Sandoval som börjar som VD på Moelven Valåsen Wood.

Läs mer

Ny VD i Moelven Töreboda AB

Johan Åhlén har utsetts till ny verkställande direktör i Moelven Töreboda AB från den 2 november 2011. Han har varit projekt- och utvecklingschef i företaget de senaste tre åren.

Läs mer

Hänger fortfarande med

Traktorn har bytts ut för länge sedan, men Jan Amund Syljuberget har inga planer på att byta ut Moelven-släpet som troget gjort nytta i årtionde efter årtionde.

Läs mer

Svagt resultat för Moelven under tredje kvartalet

Krävande internationella marknadsförhållanden för Moelvens sågverk och förluster kopplade till enskilda projekt leder till att koncernen förlorar pengar under tredje kvartalet.

Läs mer

Moelven köper H-Profil

Moelvenkoncernen har träffat avtal om att köpa H-Profil. Förvärvet är ett led i koncernens strategiska satsning på en ökad förädlingsgrad gentemot befintliga och nya industrikunder.

Läs mer

Ny verkställande direktör i Moelven Valåsen Wood AB

Manuel Sandoval har utsetts till ny verkställande direktör i Moelven Valåsen Wood AB. Han är för närvarande VD i Moelven Norsälven AB.

Läs mer

Ny ekonomichef i Moelven Skog AB

Kjell Johansson (48) är anställd som ny ekonomichef i Moelven Skog AB. Han tillträder tjänsten senast 1 januari 2012.

Läs mer

Bordet fängslar

Under nästan 50 år designade och byggde Moelven möbler för hus och hem. Fredrik Heuch är en av de många som fortfarande har ett nära förhållande till de numera ganska ålderstigna möblerna, och i synnerhet till ett mörkt och tungt matsalsbord.

Läs mer