Med resurseffektiv design och industrialiserad produktion i kontrollerade miljöer optimeras materialanvändningen och avfallsmängderna minskar i fabriken, på byggplatsen och vid användning.

Hur och varför är det väsentligt?

Moelven påverkar miljön genom både den egna industriverksamheten och sin användning av produkterna. Med resurseffektiv design och industrialiserad produktion i kontrollerade miljöer optimeras materialanvändningen och avfallsmängderna minskar i fabriken, på byggplatsen och vid användning.

Flera produkter utsätts för väder och vind vid lagring och transport. Rätt förpackningar är viktigt för att skydda kvaliteten, men detta innebär även en miljöutmaning.

Moelven förbrukar stora mängder plast för sina förpackningar. Plast har lång nedbrytningstid i naturen och onödiga förpackningar kan potentiellt påverka en kunds certifiering av ett byggprojekt.

 

Policy och tillvägagångssätt

I Moelvens hållbarhetspolicy beskrivs följande:

  • Användningen av råvaran optimeras för att förbättra resurseffektiviteten och maximera värdet av råvaran.
  • Produkterna är utformade med fokus på resurseffektivitet. Onödiga förpackningar minimeras.
  • Användningen av plast ska minimeras. Ansträngningar ska göras för att hitta alternativ till plast som är hållbara.

På sina egna anläggningar har Moelven möjlighet att säkerställa en avfallshantering som ger största möjliga grad av återvinning och återanvändning. Förpackningar för egna produkter som distribueras ut på marknaden har Moelven däremot liten möjlighet att kontrollera. Därför är det viktigt att använda så lite och så miljövänliga förpackningar som möjligt.

Arbetet med att kartlägga plastförbrukningen för att identifiera möjligheter att minska och samtidigt sänka kostnaderna har hög prioritet. De produkter som tillverkas i den trämekaniska industrin måste i de allra flesta fall förpackas med någon form av väderskydd. Som regel är direktleveranser från producent till kund inte praktiskt möjliga utan någon mellanlagring där produkterna kan utsättas för nederbörd, smuts eller solljus. För att bevara kvaliteten och därmed värdet används förpackningar som uppfyller särskilda krav för vattentäthet, UV-skydd och rivstyrka.

46628 Glass Front.jpg

En viktig aspekt är möjligheterna till återvinning och återanvändning. Moelven Modus har utvecklat kontorslösningar som kan modifieras och anpassas till nya behov, utan att allt som redan finns på platsen måste kastas och anskaffas på nytt.

Moelven använder idag en polyetenfilm tillverkad av 95 procent återvunnen plast som täckförpackning. Samtidigt arbetar man med att hitta alternativa och ännu mer hållbara lösningar. Det finns fungerande produkter på marknaden tillverkade av kraftpapper laminerat med ett lager polyeten och polypropylen. Men produkterna är dyra och de är komplicerade att återvinna på grund av den komplexa sammansättningen.

Vid Moelven Valåsen AB pågår ett försök med PE-laminerad vätskekartong, där sidorna behandlas med vax som ett enkelt fuktskydd. Den PE-laminerade vätskekartongen är återvinningsbar genom att fiber kan separeras från PE-komponenten. Försöken är lovande, men det krävs fortfarande en hel del utveckling innan denna lösning kan ersätta dagens plastförpackningar baserade på återvunnen plast.

 

Plastresultater.PNG

Den främsta orsaken till den ökade plastförbrukningen jämfört med 2018 beror främst på variationer i produktmix och produktionsvolymer. Moelvens modulkoncept och systeminredningar är exempel på resurseffektiv design. Genom effektiv serieproduktion med god planering effektiviseras både resursanvändningen och avfallsmängderna samt att själva avfallshanteringen blir enklare. På byggarbetsplatsen minskar både tidsförbrukningen och avfallsmängden. En annan viktig aspekt är möjligheterna till återvinning och återanvändning. Moelven Modus har utvecklat kontorslösningar som kan modifieras och anpassas till nya behov, utan att allt som redan finns på platsen måste kastas och anskaffas på nytt.