Ett ökat fokus på renovering och underhåll bidrar fortsatt positivt för Moelven, som levererar sitt bästa resultat för tredje kvartalet på 13 år.

- Efterfrågan på klimatsmarta produkter och lösningar har varit god under tredje kvartalet, både internationellt och på hemmaplan. Då människor rest mindre under coronapandemin ser vi att de fortsätter att lägga mer pengar på underhåll och renovering, både hemma och i sommarstugan. Det har lett till ökad aktivitet inom byggvaruhandeln i Skandinavien samt inom den internationella virkesverksamheten. Det är också glädjande att orderstocken och aktivitetsnivån inom limträsegmentet och byggmoduler har förbättrats, säger Morten Kristiansen, koncernchef för Moelven Industrier ASA.

Moelvens omsättning var 2 667,2 miljoner NOK under tredje kvartalet 2020. Det är en ökning med 319,9 miljoner NOK jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet på 163,4 miljoner NOK är 119,8 miljoner NOK högre än motsvarande kvartal 2019. Det här är det bästa resultatet för tredje kvartalet sedan 2007.

- Vi måste medge att det här är siffror som vi inte förväntat oss att se när Skandinavien och stora delar av världen stängde ned i våras. Vi är förstås mycket nöjda med det här resultatet, säger Kristiansen.

Bygger Norges största impregneringsanläggning

Moelven har under 2020 haft en enorm tillväxt för försäljningen av impregnerade träprodukter och i september beslutade koncernen att investera 170 miljoner norska kronor för att bygga Norges största impregneringsanläggning för royal- och CU-impregnerade trävaror. Investeringen görs på Moelven Soknabruket AS och anläggningen ska enligt plan vara klar senast i slutet av 2022. Det är bara ett år sedan Moelven Pellets AS kunde öppna sin nya pelletsfabrik och bioenergianläggning, som finns inom samma industriområde. Med den nya impregneringsanläggningen strax intill samlar vi hela värdekedjan från råvara till färdig produkt på ett och samma ställe.

Hyllar flexibiliteten

Moelvenkoncernen har klarat sig bra under årets första nio månader, men coronapandemin gör det svårt att planera för framtiden.

- Nyckeln för att klara det här är våra medarbetare. De har verkligen gett prov på en imponerande omställningsförmåga och flexibilitet under pandemin. Det har varit avgörande för att vi lyckats leverera så bra som vi har gjort – och det blir också viktigt framöver. I framtiden kommer Moelven att ha fullt fokus på en kostnadseffektiv verksamhet och en livskraftig och framtidsinriktad koncernstruktur, säger Kristiansen.

Läs kvartalsrapporten för Q3 2020 här (PDF).