Hur och varför är det väsentligt?

Moelven är en stor arbetsgivare som sysselsätter 3 400 personer och det är viktigt att varje enskild medarbetare har en arbetsplats där de trivs och får möjlighet att utvecklas. Det är naturligtvis viktigt för den enskilde medarbetaren, men det är också viktigt för Moelven då det finns ett tydligt samband mellan medarbetarnöjdheten och Moelvens resultat. 

Moelven behöver också vara en attraktiv arbetsplats för morgondagens talanger. Detta är avgörande för att säkerställa ett långsiktigt värdeskapande i en bransch som ständigt förändras genom effektivisering, produktutveckling och innovation i produktionsprocesser, produkter och tjänster och inte minst när det gäller nya och klimatsmarta användningsområden för trä.

 

Moelven ger människor som vill, möjligheter!

Moelvens personalidé

 

Plattform för medarbetarskap och ledarskap

Under 2019 har en plattform utvecklats för medarbetarskap och ledarskap inom Moelven. Detta är vårt Aktiva medarbetarskap och Aktiva ledarskap. Eftersom vi har en decentraliserad organisation är det viktigt att Moelvens kultur byggs upp av våra medarbetare och ledare. Under hela 2020 kommer plattformen att rullas ut till alla medarbetare inom hela Moelven och ny systematik för uppföljning av både ledarskap och medarbetarskap kommer att implementeras under året.

aktivt medarbetarskap.jpg

Rekrytera utvecklingsinriktade, unga människor

För att få möjlighet att rekrytera nyutexaminerade studenter deltar Moelven i två regionala traineeprogram, Higher Ambition i Värmland och Trainee Innlandet som är verksamt i den norska regionen Innlandet. Dessa program rekryterar kandidater med utbildning på magisternivå som ofta får administrativa uppgifter på arbetsplatsen. Dessutom har Moelven ett eget traineeprogram som rekryterar kandidater med examen från högskolan (kandidatexamen), teknisk yrkesskola eller yrkeshögskola. 

Även på operatörssidan är det viktigt att rekrytera bra och utvecklingsinriktade, unga människor. I Norge använder fler enheter lärlingssystemet. Den utvidgade utbildningsmodellen där ungdomarna går ett eller två år (i vissa fall tre år) i skolan för att sedan fortsätta utbildningen på ett företag i två eller tre år ger oss enastående duktiga och mångsidiga medarbetare när de fått sina yrkesbevis.