Den 13 augusti blev en av de mörkaste dagarna i Moelvens historia. Då omkom en medarbetare i en fallolycka på Moelven Edanesågen AB i Sverige. – Vi kan inte glädja oss över det positiva halvårsresultatet när det just inträffat en dödsolycka, säger Morten Kristiansen, koncernchef för Moelven Industrier ASA.

- Vi har inte lyckats med vårt viktigaste uppdrag. Inom Moelven ska alla komma hem från jobbet utan skador – varje dag. Men den här dagen kom vår kollega inte hem. Det här präglar oss mycket och vi sörjer förlusten av en arbetskamrat, säger Kristiansen hos Moelven Industrier ASA.

Polisen, Arbetsmiljöverket och Moelven själva utreder vad som hände när en medarbetare hos Moelven Edanesågen AB omkom efter en fallolycka i såghuset

- Moelvens HMS-arbete har förbättrats under de senaste åren, men vi är inte nöjda. Redan innan dödsolyckan inträffade arbetade vi för att bli ännu bättre. Vi inser att vi måste göra mer för att vidta nya och större åtgärder tillsammans med våra medarbetare och skapa en starkare säkerhetskultur, säger Kristiansen.

Solida siffror

Moelven lämnar bakom sig ett ovanligt utmanande första halvår med coronapandemin och perioder av stor osäkerhet. Koncernen levererar ändå ett bra resultat.

- Vi införde tidigt åtgärder för att hålla smittan borta från våra enheter. Tack vare stora insatser från våra medarbetare har vi i stort sett lyckats hålla hjulen snurrande under pandemin, säger Kristiansen.

Under de första sex månaderna hade Moelven en omsättning på 5 970,6 miljoner NOK. Det är en ökning med 430,8 miljoner NOK jämfört med samma period föregående år (5 539,8). Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till 268,6 miljoner NOK. Det är 40,5 miljoner NOK lägre än under motsvarande period 2019.

Coronakvartalet

Försäljningen till byggvaruhandeln ökade kraftigt under andra kvartalet och resultatet under andra kvartalet förbättrades jämfört med andra kvartalet i fjol. Som en följd av att konsumenterna tillbringade mer tid hemma under pandemin ökade försäljningen av terrassgolv kraftigt. Den internationella efterfrågan på trävaror för vidareförädling inom industrin har också varit god, trots några kortare nedstängningar på grund av virusutbrott på vissa marknader. 

För modulbyggnader och kontorsinredning har marknaden varit något svagare, men ändå tillräckligt stark för att hålla igång produktionen. Den stora osäkerheten som följer av pandemin innebär att flera projekt läggs på is. Limträenheterna levererade bättre än samma period förra året och Moelven Limtre kunde tillsammans med Moelven Modus stoltsera med två priser för Finansparken. Byggnaden fick priset för Årets byggnad och Årets träbyggnad 2019.

- Även om vi har tagit oss igenom andra kvartalet och sommaren på ett bra sätt är framtiden fortfarande svår att förutspå. Ett kontinuerligt fokus på HMS-arbete, förbättringar, koncernens struktur och kostnadseffektivitet är vår bästa medicin i dessa virustider. Det gör att vi kan hantera en oförutsägbar terräng, säger Morten Kristiansen.

Läs kvartalsrapporten för Q2 2020 här.