Jag är imponerad och stolt över den insats våra medarbetare i Moelven gör i denna krävande tid som vi är i nu.

De snabba förändringarna är en utmaning och skapar en oförutsägbarhet. Coronautbrottet påverkar alla. Vi vet inte hur länge detta kommer att pågå eller hur mycket det kommer att påverka oss imorgon eller dagarna framöver.

Moelven deltar aktivt i den globala insatsen för att förhindra snabb smittspridning i samhället. Vi har därför infört ett antal åtgärder för alla i Moelven så att vi tillsammans löser uppgifterna på ett tryggt sätt och begränsar smittspridningen.  

Vi håller produktion och transport igång så långt det är möjligt så att våra kunder får produkterna de behöver. På det viset bidrar vi även med att hålla igång samhället. Vi klarar detta tack vare våra medarbetares engagemang och mod. 

En styrka som vi har i Moelven är att vi har flera produktionsenheter, som kan stödja varandra med produktion och leverans, om vi får behov av det. 

LÄS MER: Här finner du Moelvens åtgärder och rutiner för transport

Vi har stor förståelse för att det är kaotiska dagar som är präglade av osäkerhet, förändringar och kanske fruktan. Men en sak är säker: Vi i Moelven, och samhället i övrigt, ska klara av denna utmaning. 

Tack till medarbetare, kunder och leverantörer för att ni bidrar med att hålla igång samhället på ett tryggt sätt!

Morten Kristiansen,
koncerndirektör i Moelven Industrier ASA