Med hjälp av kameror, mikrofoner och banbrytande teknik kan företaget arbeta ännu smartare. Det gör att Moelvens digitala sågverk tar ett nytt steg in i framtiden.

– Det har potential att bli en revolution, säger Johan Berglund, driftingenjör hos Moelven, om projektet som testas just nu.

På Moelvens största sågverk, Moelven Valåsen AB i Karlskoga, har företaget installerat ett tiotal kameror som filmar när maskinerna kapar, sågar och skär i timmerstockarna. Målet är att minska antalet produktionsstopp och därmed spara energi och sänka kostnaderna.

När ett fel uppstår som gör att maskinerna på sågverket måste stoppas kan datasystemet som styr kamerorna ladda ner en film som visar exakt vad som hände precis innan det gick fel. Det gör det möjligt för driftoperatören att analysera situationen för att undvika liknande produktionsstopp. Med hjälp av artificiell intelligens kan systemet i framtiden också lära sig att känna igen vad som händer innan problemet uppstår. På så sätt kan operatören meddelas i tid och Moelven kan undvika ett stopp i produktionen.

Unikt koncept

– Det här kan bli ett mycket effektivt verktyg för företaget. Det krävs inte särskilt många förhindrade produktionsstopp för att det ska börja handla om stora belopp och stora mängder sparad energi, säger Berglund.

Han berättar att konceptet är helt unikt.

– Våra leverantörer och vår forskningspartner har aldrig gjort detta tidigare och jag känner inte till någon som har liknande lösningar. Det är oerhört roligt att vara en del av ett så banbrytande koncept, säger driftingenjören.

Kan lyssna efter fel

Precis som kamerorna kan också mikrofoner hjälpa Moelven att bättre förstå timmerstockarnas egenskaper.

– Genom att installera mikrofoner i maskinerna som bearbetar virket kan man höra vilken typ av ljud som avviker och träna systemet att lyssna efter fel. Det är dock mer utmanande att tolka akustik än att studera filmer, men vi har sökt medel för att forska mer om detta, säger Berglund.

Det smarta digitala sågverket

Konceptet som nu testas på sågverket i Sverige är en vidareutveckling av Moelvens pilotprojekt ”Det smarta digitala sågverket”.

Med hjälp av IoT, sensorer, Big data och nya analysmetoder har företaget fått en unik inblick i hur morgondagens sågverk kan se ut.

Framtiden byggs i trä

Hållbarhet är avgörande för vår konkurrenskraft. Därför har vi satt upp ambitiösa och konkreta hållbarhetsmål inom fyra huvudområden. För en sak kan vi konstatera i för åren framöver: Vi kommer att bidra till en hållbar framtid i trä.

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet