För produktionsarbetare Kim är HMS en viktig del av vardagen, och det menar han att det måste vara för alla anställda på Moelven.

- Jag tycker att företaget arbetar bra med HSM (hälsa, säkerhet och miljö) och jag upplever att vi har kommit långt på det här området, säger Kim Nilsson.

Han arbetar i produktionen på Moelven Byggmodul AB i Kil och är även skyddsombud och medlem av koncernens säkerhetskommitté. Som en del av det styrande organet för arbetsmiljöarbetet på Moelven är Kim med och fattar beslut om vilka krav som ska gälla och vilka åtgärder som ska genomföras.

- Vi ska inte ha en enda skada på Moelven och för att nå det målet måste vi kontinuerligt fokusera på säkerhet. Jag tycker att det är både givande och kul att vara delaktig i det här arbetet, säger Kim och får medhåll av Malin Karlsson:

- Vi blir helt enkelt varma om hjärtat när vi ser att både anställda och ledare tar ansvar för arbetsmiljön och på så sätt bidrar till att vi alla kommer hem välbehållna.

– Ta eget ansvar

Malin arbetar som arbetsmiljöingenjör hos Byggmodul i Sverige och är därmed den som ansvarar för HMS-frågor på företaget, som levererar olika moduler till byggmarknaden. Hon är även med i ett professionellt forum för arbetsmiljöfrågor som ger rekommendationer till säkerhetskommittén. Både hon och Kim är tydliga med vad som är det viktigaste för att vi ska undvika olyckor och skador:

- Vi måste alla ta ansvar för att arbeta smart och säkert. Genom att stanna upp och tänka i tre sekunder innan vi ska utföra nya arbetsuppgifter, och ge tre sekunder till en kollega som ska utföra ett riskfyllt moment, kan vi skapa en ännu tryggare arbetsplats.

Malin och Kim brinner för arbetsmiljöfrågor, men de tror också att det tydliga fokuset på detta område har välkomnats av de andra anställda. För även om företaget ser en förbättring när det gäller antalet skador har vi fortfarande för många. De lyfter fram att arbetsmiljöfrågor är ett område där det finns mycket teori, men utmaningen ligger i att se till att alla anställda alltid är medvetna om säkerhetsarbetet.

- Vi måste öka medvetenheten, kompetensen och kunskapen om arbetsmiljön hos både anställda och ledare. Det handlar om att omsätta teori i praktik och att följa upp inrapporterade förhållanden under en längre tid. Om vi lyckas göra det kommer antalet skador att minska, menar HMS-förkämparna Malin och Kim.

Malin och Kim

Kim Nilsson og Malin Karlsson brinner för at alla anställda skal ha det bra på jobbet, och kommer hem välbehållna. Foto: Moelven

Vi ska inte ha en enda skada på Moelven och för att nå det målet måste vi kontinuerligt fokusera på säkerhet.

Kim Nilsson

HMS är det allra viktigaste

– Vår främsta prioritet på Moelven är HMS. Vi ska ha en trygg och säker arbetsplats där alla kommer hem välbehållna, såväl fysiskt som mentalt. Det är det allra viktigaste, säger Anne Cathrine Amdahl, HMS-chef på Moelven.

Företaget arbetar aktivt med att minska antalet skador och kommer i framtiden att fokusera ännu mer på erfarenhetsutbyte och förebyggande arbete, säger hon.

- Vi kommer alla att dra nytta av att vara en del av Moelven-koncernen och lära av varandra. Vi kommer att göra saker och ting ”the Moelven way”, säger HMS-chefen och tillägger:

- Vi ska bli ett företag som andra ser upp till, eftersom vi bryr oss om varandra, sträcker oss längre och gör allt ännu bättre och säkrare.
HMS chef Anne Cathrine

Anne Cathrine Amdahl, HMS-chef i Moelven. Foto: Moelven