Moelven är på väg in i Industri 4.0 – den fjärde industriella revolutionen, och den är nödvändig, säger Moelvens IT-direktör Even Lutnæs.

Med sakernas internet – The internet of things (IoT) – kan man via mobilen värma upp fjällstugan och se vad som behöver fyllas på i kylskåpet. Små och stora prylar uppkopplade till internet kommer att snabbt bli allt vanligare.

Den fjärde industriella revolutionen handlar om smarta, uppkopplade fabriker med hjälp av IoT, stordata och maskininlärning, en vetenskaplig gren som gör det möjligt för datorer att lära sig av och utveckla beteenden baserat på empiriska data.

– Det är nödvändigt att vi satsar på detta för att kunna bibehålla konkurrenskraften inom industrin i västvärlden, säger Even Lutnæs, och påminner om de tre föregående revolutionerna: det löpande bandet, ångmaskinen och datastyrda maskiner.

Det betyder att maskiner inte längre bara processar produkter, utan också att produkterna själva kommunicerar med maskinerna och att maskinerna kommunicerar med varandra.

Läs mer om Moelvens pilotprojekt ”Det smarta digitala sågverket”.

Revolutionerande

Framtidens maskiner kan organisera sig själva, leverantörskedjor kan sätta samman sig själva, beställningar från kunder kan konverteras till fabriksinstruktioner, och man kan sammanställa signaler från alla delar av produktionslinjerna för att få svar på frågor man inte visste att man kunde ställa.

– Industri 4.0 kommer att revolutionera arbetslivet, det är helt klart. På många andra områden, som bank och finans och inom detaljhandel och medier, har vi redan sett stora förändringar, säger Even Lutnæs.

IT-direktören har ett spännande jobb i en tid då den digitala utvecklingen går blixtsnabbt. Racet har börjat, arbetet omfattar hela koncernen och en gemensam plattform ska tas fram, som alla bolag ska kunna dra nytta av. Det är viktigt att arbetet omsätts i konkreta resultat för koncernen, och det är bråttom.

– Vi satsar på bättre och mer automatiserad stöttning för produktionsplanering, stopptids-system, kvalitetskontrollsystem – särskilt med mätning av fuktkvoter, och ett gemensamt underhållssystem. Allt det här är vi mer eller mindre i gång med, och inom varje enskilt område ligger vi långt framme. Inom vår bransch är vi bra igång, säger Even Lutnæs.

Spårbarhet

Ett av projekten är ett avancerat spårbarhetssystem, som gör att trävirket kan spåras från timmerstock till färdig produkt, oavsett var i Moelven-systemet det har förädlats.

– Spårbarhet genom hela produktionsprocessen är viktigt. Om man till exempel får varierande resultat vid målning av panel så kan det bero på att torkkvaliteten har varit för dålig många steg tidigare i processen. I varje förädlingssteg stoppar vi in pengar och resurser, så ju tidigare man upptäcker potentiella problem desto bättre är det, säger Even Lutnæs.

– Det är spännande, för man måste hitta en mötespunkt ända nere på fabriksgolvet mellan informationsteknologi, automation och gammal kunskap som funnits i generationer. Det finns inget färdigt facit och inte heller en massa leverantörer av lösningar.

 

Det är mycket utveckling och know-how som man själv måste ta fram.