Limträ löser dilemmat med vindkraft. Klimatsmarta energilösningar ska förstås byggas i klimatsmarta material. Moelven Töreboda medverkar nu i ett innovationsprojekt med syftet att utveckla ett koncept för 150 meter höga vindkraftstorn i limträ.

Vindkraft blir generellt mer kostnadseffektiv ju större verken byggs. Problemet är att för torn över 100 meter behövs en större basdiameter än vad som kan transporteras på vanlig väg. Konventionella ståltorn delas nämligen i cylindriska transportsegment. För att kunna ha små basdiametrar på höga torn krävs stora mängder stål åt, vilket gör dem mycket kostsamma att producera när höjderna ökar.

Nu utvecklar det svenska innovationsföretaget Modvion, i samarbete med bland andra Moelven Töreboda, en lösning på det här dilemmat. Modulära torn som genom att tillverkas i limträ dessutom sänker kostnader och utsläpp väsentligt.

Modulariteten gör att tornen kan staplas i varandra, vilket gör att de tar betydligt mindre plats och är mycket enklare och billigare att transportera. Materialvalet gör att vi räknar med att konstruera 150 meter höga torn till 40 procents lägre kostnad jämfört med stål.

Otto Lundman CEO, Modvion

Hållbart på alla sätt

Vindkraftstorn i limträ blir inte bara billigare och enklare att tillverka och transportera, och därför mer ekonomiskt hållbara, de har också en större miljömässig och social hållbarhet. 

− Naturligtvis ska vi tillverka klimatsmarta energilösningar i klimatsmarta material som limträ. Men vindkraftstorn i limträ har också en större legitimitet bland människor i de skogs- lantbrukslandskap där de ofta placeras, säger han.

Nu pågår arbetet med att bygga prototyper i Moelven Törebodas fabrik och 2020 ska det första fullskaliga vindkraftstornet i limträ vara klart. 

− För oss är det roligt och utvecklande att arbeta så tätt med Moelven Töreboda. Det är inte bara den äldsta limträtillverkaren i Sverige, utan också ett mycket innovativt företag, inte mints när det gäller höga träkonstruktioner, säger Otto Lundman.

Projektet stöds av Energimyndigheten och i ett pressmeddelande säger myndighetens Andreas Stubelius: 

− Nya innovationer kommer att vara en nyckel i omställningen till ett hållbart energisystem i Sverige och Europa. Dagens tornteknik i stål och betong är kostsam och energikrävande både i tillverkning, logistik och skrotning. Modvion har en spännande innovation som kan ha en mycket positiv påverkan på det globala energisystemet. 

×

Projektet är ett samarbete mellan Modvion, Moelven Töreboda, Pretec, Skellefteå kraft, Teknos, Iggesunds plast och målningsteknik, Polygon, Sioo, Cardolite, Nordtec, Rise och Chalmers, och även Energimyndigheten är medfinansierare.