Logistikkleder Viggo Engh og teamleder Atle Løkken har begge gått fra å ha tradisjonelle håndverksroller hos Moelven Byggmodul AS, til å sikre seg digital kompetanse for fremtiden.

- For 11 år siden startet jeg som innleid gjennom Jobzone. Nå er jeg produksjonsleder for logistikkavdelingen, formonteringen og kapphuset, hvor vi jobber side om side med roboter. I tillegg har jeg personalansvar for over 40 medarbeidere, sier produksjonsleder Viggo Engh.

Rollen som produksjonsleder har Viggo sikret seg ved å vise et stort engasjement for skaperkraft og nye måter å jobbe på.  
- Vi så mulighetene til å jobbe smartere med robotteknologi, og fikk sjansen til å investere i maskiner og ta kurs i både Norge og Tyskland for å bli CNC-operatører, sier Engh.

Modulbygg er en bærekraftig byggemetode

Bruk av bærekraftige byggematerialer i tre, minimalt med byggeavfall og svinn på byggeplass samt kort byggetid er noen av faktorene som gjør modulbyggeri gunstig. Prefabrikerte moduler gjør det mulig å bygge kjapt, økonomisk og bærekraftig. Rask oppføring på byggeplass gir mindre miljøbelastning, og kontrollert produksjon i fabrikk gir bedre avfallshåndtering og et tørt bygg som ikke har vært utsatt for vær og vind under byggeperioden.

Slik bygger vi moduler

Smartere logistikk blir også viktigere og viktigere hos både Moelven Byggmodul AS og i samfunnet ellers, og da produksjonslederen fikk ansvar for logistikk-delen i fabrikken lærte han seg enda et nytt fagområde.  

- Ved å gi oss muligheter som dette, utvikler Moelven medarbeiderne sine. Det er gøy å jobbe på en slik arbeidsplass, sier Engh. 

Digital problemløsning  

Atle Løkken er teamleder på kapphuset. Det er her produksjonen av trebaserte moduler starter, med roboter som kapper til og borrer hull i plater og konstruksjonsmateriale som brukes i modulene.  

DSCF0204.jpg

- Jeg har jo vært tømrer i fabrikken, så jeg vet hvor skoen trykker. Som teamleder i kapphuset kan jeg bidra til at robotene gjør jobben smidigere for medarbeiderne i produksjonen. Dukker det opp en utfordring med produktene er det spennende å være med på å løse disse, sier CNC-operatøren.  

Skryter av aktive medarbeidere

Fabrikksjef Rolf Johan Sørli setter stor pris på medarbeidere som Viggo Engh og teamleder Atle Løkken.

- Vi har investert mye for å videreutvikle Moelven Byggmodul de siste årene, og det viktigste vi satser på er folka våre. Arbeidshverdagen vår blir stadig mer kompleks, med økt automatisering og robotisering. Det er derfor viktig at vi fyller på med kunnskap og kompetanse. At Viggo og Atle er aktive medarbeidere som selv viser initiativ til å gå framtiden i møte, er avgjørende for at vi lykkes, sier han.