Sibirisk lärk är ett ljust träslag som klarar sig naturligt bra mot röta tack vare den stora andelen kärnved. Ytan är hård och passar bra i miljöer där ytan kommer utsättas för hårt slitage.

Sibirisk lärk vill gärna spricka och vrida sig. Det är ett bra alternativ för den som söker naturlig träkänsla med kortare livslängd till ett rimligt pris. Lämnar du träet obehandlat kommer det att gråna i kontakt med solljus.

×

Sortiment: Sibirisk lärk

Sibirisk Lärk som ytterpanelbrädor finns i olika profiler, både falsade och rektangulära, som passar till stående eller liggande panel. 

Se vårt standardsortiment

Obehandlad sibirisk lärk passar som trätak tack vare träets naturliga skydd mot röta. Jämfört med trall under bar himmel blir livslängden längre på grund av taklutningen - ju brantare taklutning desto längre livslängd.

Se vårt standardsortiment

Olja ändträ! Hur du än väljer att göra ska du alltid behandla allt ändträ med rikligt med olja, oavsett virke. Ändträ suger nämligen åt sig 20 gånger mer fukt än träets andra ytor.

Obehandlat trä grånar

Träprodukter som är obehandlade utomhus och där solens UV-strålar träffar ytan patineras "grånar". Det som påverkar patineringen är: eventuell behandling, horisontell eller vertikal montering, väderstreck och eventuella takutsprång eller annat som skuggar.

Tekniska egenskaper och jämförelse

Träslag Beständighet Form-stabilitet Håll-fasthet Slit-styrka Densitet [kg/m3]
Tryckimp Furu Klass 1, mycket beständigt Mellan Hög Hög Ca 720
Sibirisk Lärk Klass 3, måttligt beständigt Låg Mellan Mellan 600-770
ThermoWood Klass 2, beständigt Hög Låg Låg Ca 420
TermoAsk Klass 1, mycket beständigt Hög Mellan Hög Ca 670
Cederträ Klass 2, beständigt Hög Låg Låg Ca 340

Hantera och lagra rätt

Lagra virket under tak, minst 15 cm ovanför marken och skyddat från fukt, smuts och solljus. Behåll skyddsplasten så länge som möjligt. Har lärken trots allt blivit fuktig är det viktigt att den acklimatiseras innan montering eftersom det annars är stor risk för sprickbildning.

Undvik att andas in trädamm oavsett träslag. De små finkorniga partiklarna kan orsaka irritation. Använd munskydd, skyddsglasögon och handskar. Vid långvarig bearbetning rekommenderar vi en väl fungerande ventilation eller utsug.

Tänk på det här vid montering

Förborra eller använd självborrande träskruv i rostfri syrafast A4-kvalitet för att minska risken för sprickbildning. Om man använder infästning som inte är rostfri kan det uppstå mörka ringar runt infästningshuvudet, rinnmärken och metallen kan korrodera.

Skruvlängden bör vara minst 55 mm vid montering av 21 mm tjock panel.

Undvik att ha icke rostfria metaller i anslutning till lärk eftersom det kan reagera och bli missfärgat. Det gäller till exempel fönsterplåtar och hängrännor men även möbler, verktyg och metallflis från sågning.

Verktyg
Lärk innehåller en högre halt harts som fastnar på sågklingan och påverkar skärpan. Rengör sågklingan med jämna mellanrum för ett bra resultat.

Läktavstånd
Sibirisk lärkpanel bör monteras på c/c 400 mm eftersom lärk rör sig.

Använd två skruvar per läkt/regel i varje bräda.

Skruvhuvudet skall hamna på samma nivå som träytan. 

Miljö och kvalitet

Sibirisk lärk kommer primärt från Taigan i östra Sibirien.  Moelven levererar Sibirisk Lärk som kommer från FSC-certifierad råvara.

Sibirisk lärk behöver inte lämnas till deponi men lämna gärna det förbrukade materialet till närmaste återvinningscentral, då kan spillvärmen utnyttjas som energi. 

Råvararan till den sibiriska lärken från Moelven sorteras efter hyvling och är av utseendemässigt och funktionsmässigt hållbar kvalitet (I-III+IV), enligt ryska GOST sorteringsregler. Den sämre V:e sorten finns inte med i sorteringen.

Möjligheter med brandskydd

För att förbättra träets brandklass kan det genomgå en brandimpregnerings-process. Konceptet kallar vi BT Brandskyddat trä. Läs mer om brandskyddat trä för exteriört bruk