Träfasad för flervåningshus

Att bygga flervåningshus med träfasad har blivit allt vanligare på senare år. En bidragande drivkraft hos arkitekter, byggföretag och byggherrar är medvetenheten och viljan att bygga mer hållbart.

Träfasad för flervåningshus

Med hjälp av brandskyddsimpregnering och träprodukter som kräver minimalt underhåll lämpar sig trä idag bra som fasadmaterial på flervåningshus.

Läs mer om vad vi kan erbjuda