Rumslösningar

Vi hjälper dig skapa de rum du behöver, vare sig du tänker aktivitetsbaserat, fasta platser eller någon form av kombination. Vi arbetar huvudsakligen med kontor men även med utbildningslokaler och lokaler inom vård/omsorg.

Behovet styr val av rum

Många företag och organisationer har de senaste åren valt att gå mot mer aktivitetsbaserade kontorsmiljöer, mer eller mindre framgångsrikt. Ett skäl till det senare kan vara att en traditionellt styrd organisation inte drar nytta av vad den aktivitetsbaserade kontorsmiljön kan erbjuda, på samma sätt som att framtidens organisation inte kan blomstra fullt ut med kontorslandskap och hörnrum. Se till att er verksamhet har koll på vilka behov ni har för att utvecklas. Gör inte som alla andra - gör det som är bäst för er.

Hur Ni än arbetar och vilken verksamhet Ni än har så tror vi att rummen ska vara mångsidiga – multifunktionella då verksamheten kommer behöva förändras i takt med att omvärlden gör det.

Några exempel på rumslösningar

Ett mötesrum/konferensrum ska representera företaget inför gästande besökare, inbjuda till kreativa och givande diskussioner - och samtidigt erbjuda möjlighet till avskildhet och ostörda samtal. 

Precis som i ett grupprum, är det viktigt att beakta både luftkvalitet och ljudkrav vid planeringen av konferensrummet. Utöver det, kan du med fördel se till att ljuset går att styra och att all utrustning är lättåtkomlig – förslagsvis genom att kontrollera belysningen trådlöst och samtidigt placera el-, tele- samt dataanslutningar direkt i konferensbordet. 

Ett tips är att ha koll på projektordukens placering. Det är troligt att det emellanåt visas känslig information i konferensrummet. Därav kan det finnas fördelar med att projektorduken inte är synlig för dem som passerar utanför.

Mötesrum

Grupprummet har en tydlig funktion att fylla när mindre grupper behöver samlas under ostörda former. Ett genomtänkt grupprum/projektrum är lättillgängligt placerat på kontoret, men rymmer samtidigt en viss känsla av avskildhet. 

Kravet på ljudisolering är 44 dB enligt svensk standard vilket innebär att högröstade samtal kan höras, men inte uppfattas. Glasade väggar har kravet 30 dB. Då kan samtal uppfattas, men personerna i samtalsrummet ser å andra sidan vilka personer som passeras utanför. Om glasväggar används mot korridor, bör du tänka på att det kan uppstå tillfällen när insyn inte är önskvärd. Se därför gärna till att det finns möjlighet att dra för gardiner eller persienner. 

Det är också viktigt att hålla koll på luftkvaliteten, då samtalsrum ofta innebär flera personer som vistas tillsammans på en liten yta tillsammans med värme-alstrande utrustning.

Grupprum

Samtalsrummet ger såväl öppenhet som avskildhet har precis som grupprummet en tydlig funktion att fylla när personer behöver samlas under ostörda former. Ett genomtänkt samtalsrum är lättillgängligt placerat på kontoret, men rymmer samtidigt en känsla av avskildhet.

Samtalsrum

Varför välja mellan avskildhet och ett öppet, ljust kontor - när våra väggar ger dig det bästa av två världar? Med ett cellkontor/enskilt rum från Moelven Modus kan du både jobba ostört och ändå dra fördel av närheten till kollegorna. Välj själv vilken grad av avskildhet som behövs på just ditt kontor. 

Ett cellkontor kan naturligtvis nyttjas av olika personer då och fungera som en tillfällig och för stunden avskild plats i öppna landskap, flexkontor eller aktivitetsbaserat kontor.

Cellkontor

Idag går mycket av vår arbetstid ut på att socialisera och samarbeta i grupp. Trots det, eller tack vare det, så är sociala zoner efterfrågade. Platser där man kan ta en paus och bara umgås en stund med sina kollegor, kunder eller gäster. Sociala zoner uppstår gärna mellan rum och därför bör man tänka till hur lokalen utformas så zonerna hamnar något avskilt från resterande del av verksamheten.

Sociala zoner

Våra kompletta rum, oavsett storlek, kan konfigureras i det oändliga. Glasade eller täta delar eller kanske både och? När arbetsplatsmiljön står i centrum och krav på storlek, ljus, ljudnivå, stil och färg styr – är våra kompletta rum lösningen. Ju trivsammare arbetsplats, desto bättre produktivitet! Du väljer.

Chat BoxFör dig och för miljön

Vi har samlat all vår erfarenhet och kunskap kring arbetsplatser i en hållbar – ja, rent av cirkulär – rumslösning.

Läs om Multi Room

Vill du veta mer?

Kontakta oss!