Är marknaden på väg upp eller ner? Hur ser prisutvecklingen ut? Borde jag certifiera mitt timmer? Hur påverkar klimatförändringarna min skog?

Frågorna är många för dig som skogsägare. 21 januari försöker vi besvara några av dem och prata om trender i efterfrågan och om hur skogen kommer att spela en allt viktigare roll i omställningen till ett mera hållbart samhälle.

Medverkande i webbinariet

Skog_AB-Speakers_Webbinarium

Madeleine Westin är meteorolog, programledare och författare. Med sin långa erfarenhet som meteorolog ger hon sin bild av hur du som skogsägare bör tänka för att vara bättre rustad i framtiden.

Rolf Björheden är seniorforskare på Skogforsk, Skogsbrukets Forskningsinstitut. Han arbetar med utveckling av skogsbruket, särskilt vad gäller avverkning och skogsbränsleuttag.

De senaste åren har han gjort flera analyser av skogens roll i klimatfrågan, både i Sverige och internationellt.

Bengt Danielsson arbetar sedan många år som distriktschef på Skogsstyrelsen Värmland. Bengt kommer plocka russinen från samverkansrapporten ”Skogsskötsel med nya möjligheter”.

Från oss på Moelven kommer att medverka:

  • Björn Johansson, VD
  • Jonas Karlsson, Fältköpschef
  • Lars Emanuelsson, Förvaltningschef

Webbinariet börjar kl 18.30

Innehåll:

  • Madeleine Westin om klimatförändringens påverkan
  • Moelvens förvaltningskoncept
  • Rolf Björheden om klimatet och skötsel
  • Bengt Danielsson plockar russinen ur den nya samverkansrapporten Skogsskötselns nya möjligheter
  • Marknadsutsikter utifrån Moelven Skogs horisont

Vi beräknar att webbinariet tar ca 50 minuter.

VARMT VÄLKOMNA!