Du, skogen och framtiden

Vill du skapa en välmående skog som ger en god avkastning, både till dig själv och kommande generationer? I så fall vill vi gärna berätta om vårt förvaltningskoncept som hjälper dig att ta hand om skogen på ett nytt sätt.
Vi på Moelven Skog arbetar för Sveriges skogsägare. Medarbetarna på vår förvaltningsavdelning står redo att hjälpa dig som har behov av en målmedveten och lönsam skötsel av skogen.

Moelvens förvaltningskoncept maximerar värdeutvecklingen för ditt skogsägande genom ett långsiktigt samspel. Det bidrar till att skogsbeståndet håller en god kvalitet med en hög andel timmer. Konceptet tar samtidigt hänsyn till viktiga miljö- och naturvårdsvärden. På vårt seminarium berättar vi mer om alla fördelar med vårt skräddarsydda förvaltningsupplägg och hur vi kan se till att du får mer timmer i skogen!

Välkommen!

Webbinarierna genomförs 29-30 juni

Vi genomför 4 olika webbinarier för att innehållet ska bli så relevant som möjligt för dig som tittar. Anmäl dig till den geografi som du är verksam i.

29 juni kl. 19:00 – Värmland
29 juni kl. 20:00 – Dalsland/Bohuslän
30 juni kl. 19:00 – Dalarna/Västmanland
30 juni kl. 20:00 - Örebro/Skaraborg

Program:

  1. Skogsförvaltning ur ett hållbarhetsperspektiv - Lars Emanuelsson och Jonas Karlsson, Moelven Skog AB
  2. Hållbart skogsbruk - Kjell-Åke Åslund, Moelven Skog AB
  3. En bra förvaltning bygger på teamet - Erfarenheter från våra produktionsledare.
  4. Industrin som förädlar timret - Vd från sågverk informerar.