Koncernadministration

Kristiansen, Morten
Morten Kristiansen Koncernchef Moelven Industrier ASA +47 911 18 250
Vera Flatebø Divisjonssjef Byggsystemer Moelven Industrier ASA +47 99275393
Lindh, Anders
Anders Lindh Divisionschef Timber Timber +47 948 33 445
Hønningstad, Bjarne
Bjarne Hønningstad Divisionschef Wood Wood +47 975 91 201
Storslett, Lars
Lars Storslett Direktör virkesförsörjning, fiber och bioengergi Moelven Industrier ASA +47 907 92 891
Sveiverud, Morten
Morten Sveiverud Direktör ekonomi och finans Moelven Industrier ASA +47 909 80 667
Vikøren, Magne
Magne Vikøren Kommunikationsdirektör (föräldraledig) Moelven Industrier ASA +47 928 27 108
Andreassen, Yngve
Yngve Andreassen HR-direktör Moelven Industrier ASA +47 957 93 885
Petter Hallerby IT-direktør Moelven Industrier ASA +47 98283232
Weisser-Svendsen, Erik
Erik Weisser- Svendsen Eiendoms-/Forsikringsansvarlig Moelven Industrier ASA +47 907 27 885
Andersen, Rune F.
Rune F. Andersen Directör Finans och Hållbarhet Moelven Industrier ASA +47 913 43 260
Sveiverud, Morten
Morten Sveiverud Direktör ekonomi och finans Moelven Industrier ASA +47 909 80 667
Järund, Ulrika
Ulrika Järund HR-chef Moelven Industrier AB +46 705 605 250
Löfberg, Jeanette
Jeanette Löfberg Kompetensutvecklare Moelven Industrier AB +46 702 821 646
Amdahl, Anne Cathrine
Anne Cathrine Amdahl HMS-chef Moelven Industrier ASA +47 977 40 223
Rundsveen, Nina
Nina Rundsveen Kommunikationsrådgivare Moelven Industrier ASA +47 913 15 807
Skogstad, May Ingvild
May Ingvild Skogstad Varumärkesansvarig Moelven Industrier ASA +47 976 12 443
Berg, Torgeir
Torgeir Berg Sponsoransvarig Moelven Industrier ASA +47 970 74 440
Vikøren, Magne
Magne Vikøren Kommunikationsdirektör (föräldraledig) Moelven Industrier ASA +47 928 27 108