Moelvens traineeprogram er en unik mulighet for deg som er nyutdannet fra høyskole, universitet eller teknisk fagskole. I løpet av 18 måneder får du teste to ulike stillinger, samtidig som du deltar i et kompetanseprogram som gir deg både et stort nettverk og kunnskap om Moelvens verdikjede.

Vi åpner for søknader til traineeprogrammet i desember 2022.

Moelvens traineeprogram: 

Checkbox Moelven.png   Pågår i 18 måneder, oppstart i september

Checkbox Moelven.png  Du får teste to ulike stillinger i Moelvenkonsernet, med gode muligheter til fast ansettelse

Checkbox Moelven.png   Delta i dedikert kompetanseprogram, få stort nettverk og kunnskap om hele verdikjeden

Checkbox Moelven.png   14 traineeplasser fordelt mellom Norge og Sverige

Moelven er et skandinavisk industrikonsern som produserer byggeprodukter og systemer til byggebransjen. Konsernet omfatter totalt 33 produksjonsselskaper fordelt på 41 produksjonssteder i Norge og Sverige. Hvor det gis tilbud om traineeplass kommer an på behovene til selskapene i konsernet. Det er bra om du er fleksibel til å kunne flytte innenfor Norges grenser, men vi prøver selvfølgelig så langt det er mulig å tilby en traineeplass nære der du bor. 

Mer informasjon om Moelvenkonsernet

 • Josua er trainee i Moelven

  - Som trainee får jeg lære alt om byggeprosessen, fra prosjektering til overlevering av det ferdige bygget til kunden.

 • Marianne er trainee i Moelven

  - Som trainee innen bærekraft får jeg jobbe med spennende og varierte oppgaver, og føler at arbeidet jeg gjør er viktig.

 • Felice er trainee i Moelven

  - Det føles som et veldig lærerikt eventyr, med ny kunnskap, nye steder og nye mennesker.

 • Philip er trainee i Moelven

  - Som trainee får jeg jobbe tett med ledergruppen med forbedringsarbeid i en gruppe som tenker på fremtiden.

 • Sara er trainee i Moelven

  - Som trainee i Moelven blir jeg kjent med profesjonelle kolleger og bygger en bærekraftig fremtid i tre.

 • Hampus er trainee i Moelven

  - Som trainee får jeg jobbe med et bærekraftig produkt, fantastiske mennesker og maskiner, noe som føles utrolig givende.

 • Stina er trainee i Moelven

  - Som trainee får jeg jobbe i rollen som prosjektleder, med store muligheter for personlig utvikling.

  Les mer om Stinas hverdag
 • Grete er trainee i Moelven

  - Som trainee fikk jeg god opplæring og fikk raskt egne prosjekt å ta hånd om, noe som er utrolig spennende.

  Les mer om Gretes hverdag
 • Jacob er trainee i Moelven

  - Det er veldig befriende å starte som trainee, man får mulighet til å vokse inn i organisasjonen på en mer naturlig måte.

  Les mer om Jacobs hverdag

FAQ om Moelvens traineeprogram

Hvis du er nyutdannet fra høyskole, universitet eller teknisk fagskole (maks to år siden endt utdanning) og synes at en traineestilling høres spennende ut, kan du søke vårt traineeprogram. 

Våre nåværende traineer har utdannelse innenfor bygg, skog, maskin, elektronikk, IT, design og industriell økonomi, men også andre utdanninger kan være relevante. 

Lønnen ligger på et konkurransedyktig nivå i bransjen. Du taper ikke økonomisk på å være trainee sammenliget med en vanlig jobb i Moelven som nyutdannet.

Dine arbeidsoppgaver vil være skreddersydd, tilpasset din utdanning og erfaring. Felles for alle traineestillinger er at de skal være i de operative delerne av Moelven. Vårt traineeprogram er satt sammen for å gi deg en rask innføring i hele Moelvens verdikjede, i den bransjen du tilhører og i den jobben du skal utføre. Du vil jobbe sammen med et operativt team og du vil ha personer som er dedikert til å bidra til din opplæring og faglige utvikling rundt deg.

I Moelven har vi totalt 33 produksjonsselskaper med 41 produksjonsenheter i Norge og Sverige. Vi har også selgere i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia. Tyskland, Kina, Nederland, Polen, Japan og Korea. Våre traineeplasser fordeles i første omgang mellom selskapene våre i Norge og i Sverige.

Hvor du får traineeplass kommer an på behovene i våre selskap det året du søker. For at du skal få en bred kunnskap jobber vi alltid for muligheten for å fordele dine 18 måneder mellom to ulike selskaper.

Kompetanseprogrammet gir deg kunnskap om alle deler i Moelvens verdikjede, fra skog til verdens høyeste trehus. Samtidig bygger du nettverk i traineegruppen og med Moelvens medarbeidere som underviser i kompetanseprogrammet. Innholdet i kompetanseprogrammet utvikles etter behov, som trainee har du påvirkningskraft gjenom deltakelse, evaluering og utvikling.

Har du spørsmål om traineeprogrammet?

Framtiden bygges i tre

Bærekraft er avgjørende for vår konkurransekraft. Derfor har vi satt oss ambisiøse og konkrete bærekraftsmål innenfor fire hovedområder. For én ting kan vi slå fast for årene som kommer: Vi skal bidra til en bærekraftig fremtid i tre.

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft