Leverantör av begagnade och även nya sågverksmaskiner. Kontor, verkstad och lager finns i Gusselby ca 200 km väster om Stockholm. Vi har alltid många maskiner i lager samt även kompletta anläggningar. Inte bara för sågverksindustrin, utan också för vidareförädling, t ex hyvlerier, fingerskarvar, klyvlinjer etc.

UJ Trading AB bildades 1983 för att täcka ett stort behov av en seriös leverantör för bra begagnade sågverksmaskiner. Begagnade och renoverade sågverks- och träbearbetningsmaskiner är ett utmärkt alternativ till stora investeringar i enbart ny utrustning. Även en lagom blandning av nya och begagnade maskiner är många gånger en utmärkt lösning.

UJ Trading AB exporterar en stor del av sin omsättning och vid sin försäljning har man inte bara sitt eget kunnande, utan kan även få knowhow från Moelvens många bolag. Det gör att man kan bistå kunderna såväl när det gäller hur utrustningarna skall användas och vilket maskinval man skall göra.