Industribyggnader

Projektfabrik Moelven Töreboda

Projektfabrik Moelven Töreboda

2000-talets Projektfabrik - i Töreboda

Projektfabriken erbjuder kreativa lösningar på projekt som lämnar mycket frihet till arkitekten. 

Fabriken, som invigdes hösten 2010, har en kapacitet att tillverka 90 kubikmeter limträ per dag. 

När man stiger in i Moelven Törebodas projektfabrik, inser man att man är så långt från en traditionell mörk och bullrig fabriksmiljö som man kan komma. Här finns stora panoramafönster som ger ett behagligt ljusinsläpp, hydraulik som håller nere ljudnivån, vitmålade väggar och vackra vitlaserade limträbalkar från den egna produktionen som bär upp taket. 

Moelven Töreboda är det enda företaget i Sverige som tillverkar krökta limträbalkar. Och så har det varit sedan 1920-talet, då man bland annat levererade de krökta balkarna till centralstationerna i Stockholm och Malmö. Nu, 90 år senare, stärker Moelven sin position ytterligare i och med den nya projektfabriken i Töreboda. Fabriken möter framtidens ökande efterfrågan på miljövänliga byggprodukter. Fabriken är också ett uttryck för att man lever som man lär, och att använda något annat än limträ som stomme i bygget var det aldrig fråga om. Därför används även det internt utvecklade byggsystemet trä8 i den nya projektfabriken.

”Vår vision är att bli Europas modernaste projektfabrik 2015”, förklarar Johan Wahn, projekteringsansvarig på Moelven Töreboda. ”Projektfabriken ska dessutom agera lika mycket showroom för en modern fabrikshall som vårt nya kontor gör för framtidens kontorslokaler”, fortsätter han. ”Här i Töreboda ska vi kunna visa upp hur limträ är framtidens miljövänliga byggmaterial i såväl hallar som andra byggnationer.”

Hållbara råvaror

Vårt limträ produceras av närodlad råvara från utvalda upptagningsområden som garanterar högsta kvalitet. Vårt limträ är CE-märkt och består av FSC/PEFC-klassificerad råvara vilket garanterar ett hållbart skogsbruk.

För mer information kontakta någon av våra projektsäljare

Michael Billing
Michael Billing Key account manager Öst Moelven Töreboda AB +46 101226253
Håkan Larsson
Håkan Larsson Key account manager Väst Moelven Töreboda AB +46 101226231
Torbjörn Birgersson
Torbjörn Birgersson Key account manager Norr Moelven Töreboda AB +46 101226217
David Lindahl
David Lindahl Key account manager Sydost Moelven Töreboda AB +46 101226224