Återbruk av limträ

Limträbalkar från ishall återbrukas i nytt bostadskvarter

Foto: Sören Håkanlind

Över 40 år gamla limträbalkar återanvänds i nytt bostadskvarter

När Isdala ishall ska rivas tas limträbalkarna som en gång levererades av Moelven Töreboda ner och ska nu återanvändas i Kvarteret Återbruket vid Litteraturgatan i Göteborg. Göteborgs Stad har som mål att minska CO2-utsläppen från bygg- och anläggningsprojekt i stadens regi med 90 % till 2030. Cirkulärt byggande är ett mycket effektivt sätt att minska både utsläpp och avfall.

Om nya bostadskvarteret

PROJEKTNAMN:

Kvarteret Återbruket

BYGGENTREPRENÖR:

Framtiden Byggutveckling

BOSTADSBOLAG: Poseidon AB

ANTAL BOSTÄDER: Cirka 70

INFLYTTNING: 2026

Foto: Sören Håkanlind

För att nå målen måste vi jobba tillsammans

Återbruket av limträbalkarna sker i samverkan mellan Framtiden Byggutveckling, Idrott & förening och Moelven.

Göteborg Stad och många offentliga och privata fastighetsägare har förbundit sig till en avsiktsförklaring om cirkulärt byggande i Handslaget. Detta innebär att återbruk och cirkulära lösningar ska vara ett förstahandsval vid ny- och ombyggnation för kommunala fastighetsägare.

Just limträ har extra lämpliga naturliga egenskaper då det är lätt att bearbeta till andra dimensioner och återanvända i nya sammanhang. Vi ser gärna att återbruksmarknaden växer och vi har både kompetens och resurser för att realisera det.

Johan Åhlén Vd på Moelven Töreboda AB

Foto: Sören Håkanlind

Återbruk viktigt för hållbart byggande

Det här pilotprojektet är ett jätteintressant initiativ och vi tvekade aldrig på att engagera oss. Vi är säkra på att återbruk kommer vara en förutsättning för att uppnå ett hållbart byggande.

Johan Åhlén Vd, Moelven Töreboda AB

 

Foto: Åza Larsson

Isdala Ishall

Isdala isbana i Kortedala byggdes på 1960-talet. Under mitten av 1980-talet blev det en ishall med väggar och tak där bland annat limträbalkar från Moelven Töreboda användes. Nu ska balkarna få nytt liv i Kvarteret Återbruket i Göteborg, som innefattar cirka 70 bostäder.

Foto: Sören Håkanlind

Limträ lämpligt för återbruk

Limträ passar särskilt bra för återbruk då det behåller sina styrkeegenskaper och är väldigt lätt att bearbeta till andra format.

Det hållbara alternativet

Limträ är ett konstruktionsmaterial framtagen av en förnybar råvara som ger minsta möjliga klimatpåverkan genom hela livscykeln. Vårt limträ produceras av närodlad råvara från utvalda upptagningsområden som garanterar högsta kvalitet. Det är även CE-märkt och all råvara är köpt som PEFC certifierat eller FSC® certifierat. Logo license FSC-C115128.

Foto: Sören Håkanlind

Transport

Balkarna transporteras från Göteborg till Moelven Töreboda. Där ska de fräschas upp och justeras innan de ska förvandlas till ett bostadskvarter och fortsätta göra nytta en lång tid framöver.

Se när balkarna tas ner från ishallen

Allt om limträ

Allt om limträ

Kontakta oss

Torbjörn Birgersson
Torbjörn Birgersson Key account manager Norr Moelven Töreboda AB +46 101226217
Håkan Larsson
Håkan Larsson Key account manager Väst Moelven Töreboda AB +46 101226231
Michael Billing
Michael Billing Key account manager Öst Moelven Töreboda AB +46 101226253
David Lindahl
David Lindahl Key account manager Sydost Moelven Töreboda AB +46 101226224