Trä8

Askims torg

Askims torg Foto: Sören Håkanlind

Hökerum Bygg har valt Moelven Törebodas system trä8 till två bostadsrättshus vid Askims torg. Systemet är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att bygga flervåningshus med trästomme. – Hökerum bygger vanligtvis alltid i betong, säger Moelven Törebodas konstruktör Magnus Claesson, så vi stöttar med vår kunskap genom hela processen. Det är två fastigheter som rivs för att lämna plats åt de nya husen. De byggs på den befintliga grunden med källargarage. Att använda betong hade blivit för tungt utan omfattande förstärkningar. Genom att istället använda trä8 kan Hökerum spara både tid och pengar.

Projekt Fakta

Adress

Askims torg

Arkitekt

Arkitekthuset i Jönköping

Byggherre

Hökerum Bygg

Period

2011/2012

Det är ett bra exempel på hur byggföretag kan hitta bra lösningar genom att tänka nytt och tänka trä, säger Magnus Claesson.

Magnus Claesson Konstruktör, Moelven Töreboda

Trä8 utnyttjar materialet effektivt

Det utmärkande med systemet är att pelare- / balkkonceptet medger en luftig och mycket lätt konstruktion som utnyttjar materialet effektivt. Vi har bestämt oss för inte använda mer material än vad som krävs, det tycker vi är hållbart!

Trä8 är limträbaserat balksystem för höga trähus

Trä8 är limträbaserat balksystem för höga trähus

Trä8 är ett limträbaserat pelare- / balksystem för höga trähus. Det innehåller bjälklagskassetter av limträ och LVL. Systemet klarar 8 meters fri spännvidd och passar för hus från 2 våningar och uppåt. Trä8 kan byggas väldigt högt. Det högsta huset vi byggt hittills är Mjöstornet som är 18 våningar högt.

Läs mer

För mer information om byggsystemet Trä8 kontakta någon av våra projektsäljare

Billing, Michael
Michael Billing Key account manager +46 101226253
Larsson, Håkan
Håkan Larsson Key account manager +46 0101226231
Birgersson, Torbjörn
Torbjörn Birgersson Key account manager +46 101226217