De attraktiva skandinaviska byggmarknaderna präglas av tuffare konkurrens. Det är dyrare att driva industrier än förut. Och du och jag som ska bygga och bo ställer högre krav på byggmaterialen.

Detta är delar av den analys som Moelvens ledning har gjort för att kunna möta utmaningarna som framtiden bjuder på.

Tuff marknad

Den tillförordnade koncernchefen Morten Kristiansen på Moelven Industrier och resten av ledningen har i dagarna talat med alla anställda inom koncernen om hur Moelven fortsatt ska vara en verksamhet att räkna med.  

– En sak är säker: Det blir inte lättare att driva en lönsam verksamhet inom vår bransch. En positiv faktor är dock att vi har bättre förutsättningar än de flesta för att klara oss i det långa loppet och under lång tid framöver fortsätta vara en av de ledande leverantörerna i Europa av varor och tjänster till byggmarknaden, säger Morten.

De flesta är bra

Morten Kristiansen säger att det som kännetecknar Moelven, och har gjort det länge, är att många av dotterbolagen går bra och i vissa fall mycket bra. 

– Det finns dock enskilda företag som över tid har haft mindre tillfredsställande resultat. Det måste vi göra något åt. Huvudfokus blir därför att utnyttja potentialen i de enskilda bolagen. De allra flesta har mycket goda förutsättningar, säger Morten.

Avkastningskrav

Moelven har tydliga målsättningar om att nå avkastningskraven. För att nå dessa krav måste den trämekaniska delen av Moelven – det vill säga sågverken och hyvlerierna i divisionerna Timber och Wood – sammantaget skapa en kostnadseffektiv verksamhet genom att ha ökat fokus på kontinuerliga rationaliseringar och produktionsförbättringar. 

– Detta gäller också våra inrednings-, limträ- och modulverksamheter i byggsystemdivisionen i Norge och Sverige. Samtidigt ska dessa företag – som jobbar mot byggprojektmarknaderna i Skandinavien – minska risken genom att förbättra sin projektledningsförmåga. Kort sagt betyder det att behärska spelplanen på projektmarknaden bättre. Dessutom förväntar vi oss att marknaden för prefabricerad eller industriell byggnation ska öka. Det är vi bra på i dag, men vi ska bli ännu bättre. Vi ska professionalisera koncepten för industriell byggnation ytterligare, säger Kristiansen.

Marknadsanpassning

Moelvens byggvarudivision Wood – som bland annat producerar och säljer lister, panel, klädsel, plattor och konstruktionsvirke – ska genom ytterligare produktutveckling, förbättrade logistiklösningar och marknadsanpassningar vara ännu bättre rustade och anpassade efter den moderna konsumentens ökade krav.

– Konsumenternas krav har förändrat sig med tiden. I dag – och i ökande grad framöver – ställs det krav på färdiga paketlösningar som är enkla att montera och som levereras med monteringsanvisningar. Moelven har jobbat med att marknadsanpassa produkterna mot "gör det själv-lösningar" i många år och vi har kommit långt. Men vi ska bli ännu bättre, säger Morten Kristiansen.

Fokus på trender

Morten förklarar att Moelvens marknadspersonal också ser att konsumenten, mer än tidigare, fokuserar på trender och renovering och att det i dag ställs andra krav på hur de hittar produkterna både på nätet och i butikerna.

– Vi kommer att kommunicera mer direkt med konsumenten via digitala och tryckta medier. Lära känna dem som köper och använder våra produkter bättre. Det handlar om presentation av produkter i butiken. Det handlar också om att konsumenten verkligen ska sätta sig in i våra breda produktaspekter, säger Morten.

Måste göra jobbet själv

Det viktigaste budskapet som Morten Kristiansen har talat med sina medarbetare om under de senaste veckorna, är att Moelven måste göra jobbet själv.

– Ramvillkoren i samhället  och en tuffare konkurrenssituation kan vi inte göra mycket åt. Vi kan inte räkna med mycket hjälp. Vi måste tänka smartare än vad vi har gjort. Mitt budskap är säkert tufft för vissa, men min erfarenhet av medarbetarna på Moelven och det jag har upplevt efter de sista veckornas genomgång är att de anställda både förstår budskapet och klarar att göra något med det, säger Morten. 

Bättre resultat

Morten säger att Moelven haft en god resultatförbättring under det senaste året. 

– En del av detta kan tillskrivas prisuppgången och en del driftsförbättringar. Vi ser resultaten av ett långsiktigt förbättringsarbete som har pågått över tid och som ska fortsätta med oförminskad styrka, säger Kristiansen.