Moelven Industrier förbättrade sitt driftsresultat för tredje kvartalet med 46 miljoner NOK jämfört med samma kvartal i fjol. Det förbättrade resultatet beror på driftsförbättringar och gynnsammare marknadsförhållanden.

Driftsintäkterna under tredje kvartalet blev 2 028 miljoner NOK (1 883) och driftsresultatet slutade på 18 miljoner NOK (minus 28). Driftsintäkterna ökade alltså jämfört med samma tid i fjol, framför allt på grund av stigande priser på färdigvaror för företagen inom Timber och Wood, samt högre aktivitetsnivå och bättre priser för Byggmodulföretagen och Limträ.

Rätt väg

Tillförordnade koncernchefen Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA konstaterar att det nu går bättre för Moelven än i fjol och att koncernen är på rätt väg.

- Det här är en glädjande resultatförbättring. Rent konkret är det - förutom prisuppgången på färdigvaror från Timber och Wood - de driftsförbättringar som har genomförts vid flera av företagen som är huvudorsakerna till resultatframgången. Nu börjar vi se resultaten av det långsiktiga förbättringsarbete som har pågått i våra företag under en tid. Jag lägger ned mycket tid på att tala om för anställda, kunder och andra viktiga samarbetspartners att vi har full fokus på vårt interna förbättringsarbete. Det är full fart i våra verksamheter, säger Kristiansen.

Strategiska satsningsområden

Koncernledningen lägger nu fram en strategi inför Moelvens styrelse där riktningen och de viktigaste satsningsområdena för koncernen under de fem kommande åren pekas ut.

- Många Moelven-företag klarar sig väldigt bra, medan andra har lång väg att gå innan de når resultatmålen. I strategiplanen som gäller fram till 2019 har vi satt upp vissa överordnade ramar och åtgärder för att alla Moelven-enheterna ska nå upp till Moelvens avkastningsmål. Vi kommer oavbrutet att jobba vidare för att förbättra konkurrenskraften, säger Kristiansen.

Fokusering på vardagsrationalisering

Koncernen vill först och främst lyfta fram avkastningsbaserade investeringskrav. Det innebär att investeringar utöver rent underhåll bara görs i enheter där vi är säkra på att de klarar kraven. 

- För det andra blir det en tydlig fokusering på vardagsrationalisering. Det går bland annat ut på att hitta förbättringspotentialen och förverkliga den, säger Kristiansen.

Effektiva marknadsstrategier

Kristiansen förklarar att den tredje viktiga åtgärden är att skapa kostnadseffektiva produktionsstrukturer och effektiva marknadsstrategier – i synnerhet i sågverksdivisionen Timber och färdigvarudivisionen Wood.

- Vår tredje division - projektdivisionen Byggsystem - ska växa. Rent strukturellt och kompetensmässigt har våra företag i byggsystemdivisionen mycket goda förutsättningar att klara koncernens krav, säger Kristiansen.