Moelven tjänade 53,7 miljoner norska kronor på driften under första kvartalet 2014. Detta är 117,6 miljoner norska kronor mer än under motsvarande period föregående år.

Driftsintäkterna under första kvartalet ökade också jämfört med samma period föregående år och slutade på 2 259,6 miljoner norska kronor (1 848,7 miljoner norska kronor). Resultat före skatt slutade på 32,9 miljoner norska kronor (minus 69,8).

Flera orsaker till framgången

– De goda resultaten beror både på bättre marknadsförhållanden, högre aktivitetsnivå och interna förbättringar. I tillägg till det kontinuerliga dagliga förbättringsarbetet märker vi också effekten av att uppstartsfasen för många större investeringar har kommit långt, säger koncernchef Hans Rindal på Moelven Industrier ASA.

Bättre marknadsförhållanden

Rindal är glad över de fina resultaten, framför allt sett i förhållande till första kvartalet förra året.

– Vi har gått från direkt svåra marknadsförhållanden för industriträ i väldigt många länder, till en mer normal efterfrågan. Det är fortfarande låg aktivitet i delar av Europa, men aktiviteten har antingen stabiliserats eller börjat öka. Kombinerat med god efterfrågan på marknader utanför Europa har detta givit en bättre marknadsbalans. Detta påverkar även priserna på träbaserade byggvaror positivt på hemmamarknaderna i Skandinavien.

Högre efterfrågan och bättre orderreserver

Efterfrågan efter byggvaror i Skandinavien var också något större under första kvartalet än normalt för säsongen. Samtidigt var orderreserverna för byggsystemdivisionen vid kvartalets början bättre sammansatta än under samma tid 2013. Detta har givit större leveranser och bättre resultat än året innan.

Förväntar sig fortsatt goda resultat

Det förväntas även fortsättningsvis en viss förbättring av prisbilden för industriträ internationellt under andra kvartalet.

– Efterfrågan ökar och producentlagren av färdigvaror har fortsatt relativt låga nivåer. Byggsystemdivisionens orderreserv är fortsatt god och byggvarudivisionen Wood förväntar sig en normal säsongsmässig ökning i efterfrågan under andra kvartalet, säger Rindal.

Den senaste kvartalsrapporten hittar du här: http://kvartalsrapport.moelven.no