Moelven tjänade 36 miljoner norska kronor på driften under årets sista kvartal. Detta är 69 miljoner norska kronor mer än under motsvarande period föregående år.

Det förbättrade årsresultatet beror först och främst på en bättre balans mellan råvaru- och färdigvarupriser för koncernens företag på industrimarknaden. Årets driftsintäkter slutade på 8 009 norska kronor (8 122 miljoner norska kronor) och driftsresultatet blev minus 45 miljoner norska kronor (17). Årets resultatet efter skatter blev minus 93 miljoner norska kronor (minus 36).

Bättre avslut

Moelvens koncernchef Hans Rindal är mer nöjd med avslutet för år 2013 än vad han var med året före.

– Detta är en bra avslutning på ett år med svag intjäning för Moelven. Resultatmässigt är detta vårt bästa fjärde kvartal sedan 2009. Det är naturligtvis tråkigt att året totalt sett avslutades med ett negativt resultat, men på många av våra marknader ser vi ändå signaler på att vi kan gå emot ljusare tider. Samtidigt har vi ökat effektiviteten internt på flera områden, säger Rindal.

Större efterfrågan

Rindal förklarar att Moelven under hösten 2013 har sett en ökning av efterfrågan på industrivirke, även på enskilda europeiska marknader. 

– England är ett exempel. I södra Europa är situationen fortfarande tuff med låg byggaktivitet, men efterfrågan går inte längre neråt. Totalt sett är balansen mellan utbud och efterfrågan avsevärt mycket bättre än på länge, säger Rindal. Samtidigt fortsätter den stora efterfrågan på marknaderna utanför Europa.

Starkare euro

Koncernchefen ser även att euron är starkare mot SEK och NOK än tidigare.

– En stark euro hänger samman med en viss förbättring av den europeiska ekonomin. Detta är viktigt för våra exportintäkter, men vi måste vara beredda på att detta inte kommer att fortsätta. Därför är det nödvändigt att vi fortsätter med vårt löpande förbättringsarbete. Om valutasituationen håller i sig är det naturligtvis välkommet, säger Rindal.

Lägre lagernivåer och en bra orderreserv

Byggvaruavdelningen Wood hade som vanligt lite lägre aktivitet runt årsskiftet, och använder perioden fram till högsäsongen åt att bygga upp lagret. 

– Vi har en bra lagersituation och aktivitet – med tanke på årstiden. För avdelningen Byggsystem är orderreserven något bättre än vad som är normalt för årstiden. Sammansättningen av orderreserver är också bättre än samma tidpunkt förra året, säger Rindal.

Bättre utsikter

En fortsatt förbättring av prisbilden för industrivirke internationellt förväntas under det första kvartalet. Efterfrågan stiger svagt uppåt, och producentlagren av färdigvaror ligger fortsatt på låga nivåer. Samtidigt ställs NOK och SEK mot de viktigaste exportvalutorna EUR, GBP och USD, på nivåer som ger en bättre utgångspunkt i konkurrensen på exportmarknaderna än på länge.

På den skandinaviska marknaden förväntar man sig att färre nya bostadsprojekt ska inledas. Den största delen av koncernens leveranser går dock till marknaden för renovering, ombyggnad och tillbyggnad, som är mer stabil än marknaden för nybyggnationer, samt till nya kommersiella byggnader.

Totalt sett förväntas aktivitetsnivån följa de normala säsongsvariationerna med ökande aktivitet i takt med att det kommande halvåret fortskrider.