Nyhetsarkiv

Filtrera
Mjøstårnet: Ett hållbart pilotprojekt

Mjøstårnet: Ett hållbart pilotprojekt

Att bygga höga byggnader i trä har stora fördelar för klimatet. – Att använda trä i bärande konstruktioner kan minska utsläppen från materialproduktionen med upp till 85 procent, säger miljörådgivare och civilarkitekt Bård S. Solem.

Läs mer
Så monteras ett världsrekord

Så monteras ett världsrekord

Världens högsta trähus är banbrytande på mer än själva höjden. För när Mjøstårnet skulle uppföras valde Moelven att ta en helt ny och oprövad monteringsteknik i bruk.

Läs mer
”Räcker verkligen skogen till alla höga trähus?”

”Räcker verkligen skogen till alla höga trähus?”

Hallå Björn Johansson, vd på Moelven Skog

Läs mer
Flerbostadshus med rik arkitektur

Flerbostadshus med rik arkitektur

I centrala Mariestad, i kvarteret Eken med gamla ståtliga villor, bygger det kommunala bostadsbolaget Mariehus ett sjuvåningshus med limträkonstruktion från Moelven Töreboda. − Det är ett spännande projekt att få det nya huset att samsas med den äldre befintliga bebyggelsen, säger Marcus Tinglöf, fastighetsingenjör på Mariehus.

Läs mer
Största företagshuset i limträ – utan en enda spik

Största företagshuset i limträ – utan en enda spik

Norska Moelven Limtre AS levererar nu trästommen till ett nytt huvudkontor för Sparebanken i Stavanger. Konstruktionen kommer sättas samman med 80 cm långa trädyblar. − Projektet har ställt stora krav på gestaltning, precision, hållbarhet och logistik, säger Moelven Limtres Åge Holmestad.

Läs mer
Jag bygger en hållbar framtid

Jag bygger en hållbar framtid

Jenz Atterling, maskinoperatör

Läs mer
Roberto Crocetti knyts till Moelven

Roberto Crocetti knyts till Moelven

Forskning och utveckling är ett allt mer prioriterat område för Moelven Töreboda. Därför knyts nu Roberto Crocetti, professor vid KTH, närmare till företaget. Uppdraget är att vara kontakt mellan industrin och akademin och utveckla kunskap kring träbaserade hybridbyggnader.

Läs mer
Moelven Töreboda växer

Moelven Töreboda växer

Moelven Töreboda har under våren sökt personal till flera nya tjänster. Intresset har varit stort och kompetensen på de sökande hög.

Läs mer
Världens högsta trähus klarar en brand

Världens högsta trähus klarar en brand

Mjøstårnet blir världens högsta trähus. Men vad händer om det brinner?

Läs mer
Hur kan träanvändning hjälpa till att lösa klimatkrisen?

Hur kan träanvändning hjälpa till att lösa klimatkrisen?

Skogen i Sverige binder ungefär dubbelt så mycket som de totala svenska utsläppen av koldioxid, säger skogsindustrierna. Varför är det då hollbart att hugga ned skogen för att använda materialet i träbyggen och andra produkter av trä?

Läs mer