Moelven Byggmodul AB ser ökad efterfrågan och drar därmed tillbaka pågående varsel och planerar för ökad produktion. - Med de affärer vi nu fått in räknar vi med att botten är nådd, nu siktar vi framåt, säger Henrik Asp, vd Moelven Byggmodul AB.

Medarbetarna inom Moelven Byggmodul AB fick under tisdagsförmiddagen information om att pågående varsel dragits tillbaka. 

- Senaste året har varit tufft, men vi ser nu en ökad aktivitet i marknaden vilket gör att vi planerar för ökad produktionstakt, säger Asp. Det finns fortfarande osäkerhet på marknaden, men vi väljer att ta det här steget och drar tillbaka pågående varsel. 
 
Det tillbakadragna varslet gäller de knappt 50 personer som fortfarande är i tjänst. Detta är framför allt produktionsmedarbetare i Säffle, men även tjänstemän i Småland och Värmland. Efter detta besked ligger inga varsel kvar i Moelven Byggmodul AB. 

Säkrar kapaciteten 

En bidragande faktor till att man nu kan behålla samtliga medarbetare är att Moelven Byggmodul AB nyligen tecknat flera större kontrakt. Bland annat ett hotellprojekt i Halland och ett bostadsprojekt i Stockholm. Det tillsammans med flera mindre kontrakt och en ökad efterfrågan på hyrmoduler gör att man nu har andra förutsättningar än det senaste året.  

- För att klara efterfrågan behöver vi planera för en ökad produktionstakt och säkra kapacitet inom projektering, säger Asp,  

Även om flera kontrakt är signerade är vissa av dessa villkorade med bygglov och finansiering, tillägger Asp.  

- I vår bransch skriver vi oftast kontrakt med vissa villkor. Exempelvis att kunden får sina bygglov godkända och även sin finansiering för projekten. I dessa fall har vi stora förhoppningar att det sker inom kort, och vi varken vill eller kan vänta med att dra tillbaka pågående varsel, säger Asp.

Utmaningar kvarstår

Trots dagens glädjande besked återstår fortfarande en del utmaningar i marknaden. 

- Vi får komma ihåg att byggandet i stort är på en fortsatt låg nivå i Sverige i dagsläget. Vi ser fortsatt låg efterfrågan på framför allt bodar tillverkade i Kil, men där har den danska marknaden varit desto starkare. Samtidigt ser vi något ökad efterfrågan i Sverige, men från väldigt låga nivåer. De tuffa tiderna är inte över, men vi tror botten ligger bakom oss nu. 

Om Moelven Byggmodul AB Moelven Byggmodul är idag Skandinaviens ledande producent av industriframställda Byggmoduler i trä. Företaget har i dag omkring 500 anställda och omsätter cirka 1,7-1,8 miljarder kronor. Kunderna är huvudsakligen privata och offentliga byggherrar samt många uthyrningsföretag. Moelvens svenska produktionsanläggningar för modulproduktion i trä finns i Kil, Säffle och Torsby.