Med millimeterprecision håller en ny klentimmerlinje på Moelven Valåsen på att ta form – i alla fall virtuellt. Bakom linjen står de främsta leverantörerna inom sågverksindustrin som tack vare tekniken samarbetat på ett helt nytt sätt. 

Den digitala modellen – som är unik för sågindustrin, blir en central arbetsmodell för alla projektparter att samlas kring. Redan nu går det att få en känsla för det som ska fylla såghuset. 

Det är ett stort och komplext projekt med en hög ambitionsnivå. Det är mycket nytänk, där man ska interagera på en hög nivå

Johanna Brehmer Produktchef, RemaSawko

Nyligen deltog alla leverantörerna på en mässa för att visa upp sina områden till medarbetarna på Moelven Valåsen.

×

Central arbetsmodell att samlas kring 

Genom att kunna se hela såglinjen med millimeterprecision kan man kartlägga HMS-risker och felplaceringar redan i projektstadiet. Alla projektparter har även ett samordnat underlag som alltid är uppdaterade med de senaste revideringarna.

- Tack vare den digitala modellen har Moelven skapat förutsättningar att kunna projektleda investeringsprojektet på ett helt nytt sätt och vi kan vara mer precisa i det vi levererar. Det digitala arbetsverktyget är i dag en central arbetsmodell under projekteringsmöten och diskussioner, säger Peter Rockerdal, teknisk direktör på Moelven, Division Timber. 

Att jobba med en gemensam 3D-modell är jätteintressant för här ser man ju faktiskt hur allt kommer att se ut innan allt är klart. Det är ett fantastiskt verktyg.

Claes Backlund vd, HewSaw

Tio etablerade leverantörer 

De tio leverantörerna är Mabema, Nordautomation, VK, Hew Saw, Bruks, Renholmen Rema Sawco, ABB, T3 och WSP. 

Klentimmerlinjen är ett av Moelvens större investeringsprojekt historiskt och förväntas kunna öka produktionen betydligt. Den planeras vara klar 2024 och finns i dagsläget enbart digitalt – om än väldigt precist. 

FAKTA OM KLENTIMMERLINJEN

Moelven investerar 186 miljoner norska kronor i en ny klentimmerlinje på Moelven Valåsen AB. Den nya linjen kommer att ersätta en såg från 1976.

Målet är att operatörerna ska arbeta mer med kvalitetsoptimering i stället för underhåll. Produktionen kommer att bli betydligt snabbare än idag med fler digitala verktyg som underlättar operatörernas dagliga arbete och säkerställer enklare kvalitetshantering.

Investeringen säkerställer att vi även kan producera virke från småtimmer med en effektivitet som möjliggör lönsamhet.

Efter att ha skannat lokalen och lagt till tillkommande maskinutrustning har det utformats en digital fysisk modell av den nya såglinjen. I tillägg arbetas det nu fram en virtuell processmodell av den nya linjen vilke sammantaget kommer göra det lättare att ta fram relevanta data för både optimering och underhåll av linjen.