Allt fler skogsägare väljer att samarbeta med Moelven Skog. Vi söker därför fler leverantörer för att öka drivningskapaciteten, framför allt inom gallring. Tillsammans hjälper vi skogsägarna att få mer timmer i skogen. Är du intresserad och vill veta mer?

Kontakta en produktionsledare i ditt område.

 

Dalarna:
Björn Arvidsson, 010-122 6492 eller bjorn.arvidsson@moelven.se

Västra Värmland:
Linn Olsson, 010-122 6513 eller linn.olsson@moelven.se

Centrala och Östra Värmland:
Fredrik Thyberg, 010-122 6422 eller fredrik.thyberg@moelven.se

Örebro län:
Richard Rönnberg, 010-122 6516 eller richard.ronnberg@moelven.se

Produktionschef
Carl-Axel Östensson, 010-122 6515 eller carl-axel.ostensson@moelven.seMoelven Industrier ASA är en av Skandinaviens ledande leverantörer av byggprodukter och tillhörande tjänster. Koncernen består av 33 produktionsbolag fördelat på 41 produktionsenheter i Norge och Sverige. Moelven har även ett större antal kontor inom marknad, försäljning, service och montering, 3 300 anställda och en årsomsättning på 14,8 miljarder NOK. 

Moelven Skog AB som ingår i Moelven koncernen, ansvarar för råvaruförsörjningen till koncernens sågverk i Dalarna, Värmland och Skaraborg. 

Vi är 74 medarbetare och samarbetar med en rad olika underentreprenörer. Vi finns på flera orter och vårt huvudkontor ligger i Karlstad.