Ny energicentral till en investering om 60 miljoner kronor ska göra Moelven Valåsen AB ännu mer hållbart, och de som jobbar med den dagliga driften är projektets viktigaste rådgivare.

Det är kul att få vara med och påverka det som jag senare ska jobba med

Patrik Svensson Panntekniker hos Moelven Valåsen AB

Hos Moelven Valåsen är arbetet med en ny energicentral i full gång. En satsning som ska bidra till färre planerade och oplanerade stopp, bidra till att värmeproduktionen kan fortgå vid revisionsstopp och som ska göra industrins energiförsörjning ännu mer hållbar.

Vad gör energicentralen

I energicentralen produceras värme för att torka ner de trävaror som sågas fram i Valåsens båda såglinjer. Bränslet till värmeproduktionen består av bark som faller vid försågningen inblandat med torrflis vilket är en restprodukt från justering av torkat virke. 

Välkomponerad arbetsgrupp 

I december 2020 fattades beslutet som ligger till grund för det pågående projektet och redan i slutet av 2021 planerar man för att ta den nya energicentralen i drift. En viktig framgångsfaktor för att lyckas med den här typen av stora projekt på kort tid är att involvera människorna som ska vara med - både operatörer, driftpersonal, externa entreprenörer och leverantörer.

Patrik Svensson jobbar som panntekniker och är en av flera operativa funktioner från Moelven Valåsen som är med i energicentralens projektgrupp. 

- Vi har så klart vanliga byggmöten och projekteringsmöten, men även regelbundna informationsmöten. Där representerar jag oss som ska jobba med pannan och får chansen att både ta del av det som händer och komma med inspel och idéer för att göra det ännu bättre. I slutändan är det ju vi som ska hantera slutprodukten, därför känns det extra bra att få vara med och påverka, säger Patrik Svensson.

Ett exempel där den operativa driftspersonalen gjort stor skillnad för projektet är ändring av placering för den ficka där bränsle lastas in. En ändring som förbättrar fyllnadsgraden av bränslefickan på ett bättre sätt. 

För att öka säkerheten kring installationen har projektgruppen även kompletterats med säkerhetskompetens från annan avdelning.

- Vi har redan från start varit noga med att plocka in kompetenser som kan bidra med lite andra ögon, både kring ökad säkerhet och för ett så bra slutresutlat som möjligt. Sen har vi hittat bra samarbeten bland annat med Karlstads Baserade AKJ-Energiteknik som vi har partneringavtal med.

Hållbarhet i flera dimensioner

Den nya energicentralen möjliggör att effektuttaget från nuvarande panna kan sänkas, vilket minskar dess underhållsbehov och ökar livslängden på pannan. Men framförallt säkerställer den att Moelven Valåsen blir oberoende av olja för att upprätthålla produktionsvolymen.

Peter Rockedahl är teknisk direktör hos Moelven och är även han en av de som engagerar sig i projektet.

  • Att utöka oljeanvändningen är inte ett alternativ för oss.

    Peter Rockedahl, teknisk direktör hos Moelven

- Att utöka oljeanvändningen är inte ett alternativ för oss. Istället kommer värmeproduktionen baseras helt på sågverkets egna restprodukter och göra oss självförsörjande, berättar Peter Rockedahl. 

Genom att slippa stå med sågproduktionen i samband med servicestopp, ges en möjlighet att utnyttja mer av kalenderåret till produktionstid. Värmeproduktion och därmed sågproduktion kommer att köras året runt. Driftsformen för produktionen vid Moelven Valåsen kommer att ändras så att ordinarie personal fördelas under sommarmånaderna.

Energicentral moelven valåsen.jpg