Tjalling Chaudron är snickaren som pluggade till designingenjör och som i dag arbetar som produktutvecklare i Moelven.

I rollen som produktutvecklare är hans uppdrag att försöka konkretisera idéer och göra dem till en realiserbar produkt. Ett sådant exempel är den nya produkten Weatherply.

- När det gäller Weatherply kom Simen Kristiansen, marknadschef i Moelven Wood, med en produktförfrågan till sin marknad.

  • "Vi såg tidigt att den med fördel skulle kunna utvecklas i samarbete mellan Norge och Sverige. "

    Säger Tjalling Chaudron, produktutvecklare i Moelven.

Tjallings 3 tips - Så tar du första stegen från idé till produkt

  1. Beskriv på ett enkelt sätt vart idéen kommer ifrån (bakgrund) och vad den ska hjälpa till med.
  2. Försök att visualisera eller beskriva problemet/lösningen på ett sätt som fungerar för dig.
  3. Ta kontakt med en person i din närhet som kan ta din idé vidare i organisationen.

Jobbar tillsammans 

Weatherply är en vattenavstötande takplatta som ger möjlighet att bygga tak utan att behöva skydda plattorna mot fukt. 

×

- Här såg norska marknaden ett behov. Man fick en idé som vi sedan utvecklade tillsammans - över landsgränserna. Prototyperna tillverkades på Vänerply i Sverige, som också kommer stå för produktionen.

- Jag skulle gärna se fler samarbeten likt detta kring utveckling av nya produkter. Det finns så många fördelar och vi har ett väldigt stort utbyte av varandra som kan ge produktutvecklingen många fördelar.

Produkten är i första hand utvecklad för norska markanden och säljs i Norge.