Den starka internationella efterfrågan på trävaror fortsätter att ge ökade intäkter för träindustrin. - Den globala marknaden visar fortsatt stort intresse för trävaror, och detta fortsätter att prägla efterfrågan. Samtidigt ser vi en mer normal säsongsutveckling på hemmamarknaden, säger koncernchef Morten Kristiansen på Moelven Industrier ASA.

Under tredje kvartalet 2021 var Moelvens omsättning 3950,5 miljoner norska kronor. Det är en ökning med 1283,3 miljoner norska kronor jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet blev 1142,5 miljoner norska kronor, att jämföra med 163,4 miljoner norska kronor för motsvarande period förra året. Det är Moelvens starkaste kvartalsresultat någonsin. Efter årets nio första månader har Moelven ett rörelseresultat på 2255,5 miljoner norska kronor och en rörelsemarginal brutto på 22,5 %.

- Den starka konjunkturen för trävaror som vi har sett det senaste året fortsätter, men det är osäkert hur länge den starka efterfrågan kommer att bestå. Det är i goda tider som vi behöver utvecklas ytterligare, så att vi är redo när den nya vardagen kommer, säger Kristiansen.

Boom för trävaror  

Den amerikanska marknaden har fortfarande ett stort behov av trävaror. Amerikanerna fortsätter att köpa varor från Europa, som också har en kraftig efterfrågan på samma varor. Det gör att prisutvecklingen har varit stark mer eller mindre hela kvartalet.  
 
I byggvaruhandeln på de skandinaviska marknaderna har det varit lite lugnare, vilket är i linje med förväntningarna. Inom de företag som säljer limträ, byggmoduler och systeminredning råder en stabil marknadssituation.  
 
- Totalt sett skapar detta marginaler som Moelven inte har varit bortskämda med, vilket ger en unik möjlighet att modernisera och vidareutveckla våra industrier. Det gör att branschen kan komma ikapp morgondagens behov av klimatsmarta lösningar. Vi vet inte hur länge den här boomen kommer att bestå, men vi är helt säkra på att efterfrågan på förnybara byggmaterial inte kommer att minska de närmaste åren, säger Kristiansen.

Nytt varumärke

I oktober lanserade Moelven-koncernen sitt nya varumärke. Bakom lanseringen ligger tre år av insikter, analyser och projektarbete.  
 
Under åren som gått sedan senaste revideringen av den visuella profilen har Moelven utvecklats och inriktat verksamheten ännu tydligare mot träbaserad industri och klimatsmarta lösningar.

- Vi är fast beslutna att se till att vår identitet matchar det vi gör i dag och vart vi vill vara i framtiden. Därför var det hög tid för en upputsningg, säger Kristiansen. 
 
Samma månad blev det också känt att Moelven-koncernen sålt 100 procent av aktierna i Moelven Modus AB till det svenska investmentbolaget Mimir Capital AB. Det innebär att kontors- och systeminredningsföretaget byter ägare och kommer att fortsätta verksamheten under nytt namn.  
 
Läs kvartalsrapporten för Q3 2021 här (PDF).