En av de bästa i Moelven-klassen när det gäller att avfallssortering är Moelven Mjøsbruket AS. ”Nyckeln är att göra det så enkelt som möjligt för medarbetarna”, säger driftchef Petter Fjeld Bjerke.

Sorteringskärlen står precis bredvid arbetsstationerna. ”Plast sorteras av naturliga skäl på förpackningsavdelningen, och elavfall sorteras hos elektrikern. På verkstaden har vi behållare för spillolja från lastbilarna”, säger Bjerke.

Checklista för hög sorteringsgrad

I Moelven-koncernen som helhet ligger sorteringsgraden på 83,7 %, och målet är 90 %. Mjøsbruket har under många år arbetat för att öka sorteringsgraden.

– Märkningen är också otroligt viktig så att vi inte behöver ägna tid åt att fundera över var olika typer av avfall ska läggas, säger Bjerke.

Bra samarbete med återvinningsaktör

En annan framgångsfaktor är det goda samarbetet med återvinningsföretaget Østlandet gjenvinning. De har gjort flera inspektioner för att se vilken typ av avfall som kan sorteras annorlunda.

Jag är imponerad över vilken sorteringsgrad man har lyckats uppnå på Moelven Mjøsbruket AS. Jag hoppas att fler av våra företag drar lärdom av det jobb de har gjort med tydlig märkning, smart placering och kontinuerliga förbättringar av vilka fraktioner som kan sorteras.

Morten Kristiansen Koncernchef

 

– Tidigare sorterade vi bland annat plastförpackningar och gröna plastband tillsammans. Plastband måste dock sorteras som brännbart, medan plastförpackningar numera återvinns, berättar Bjerke.

Genom det lyckade samarbetet har de tillsammans hittat ett optimalt sorteringssystem och antal behållare som gör det enkelt för medarbetarna.

Spilloljetanken finns i verkstaden, så det är enkelt att sortera avfallet korrekt.

– Vi har förmånen att arbeta med ett hållbart material, men det är viktigt att även vår tillverkning och avfallshantering är så hållbar som möjligt. Vi kommer att jobba vidare för att ta reda på om det finns mer material som kan sorteras i olika fraktioner och se till att alla medarbetare vet vad som ska sorteras var, säger Bjerke.