Moelven Notnäs Ransby AB, avd. Ransby varslar om att reducera bemanningen med ett skift. Upp till sex medarbetare kan komma att beröras av nedbemanningen.

Medarbetarna på avdelningen Ransby mottog informationen vid ett personalmöte på torsdagseftermiddagen.

- Det är ett tufft besked att ge till våra engagerade medarbetare, men det är en åtgärd för att säkerställa sågverkets framtid, säger VD Peter Broberg vid Moelven Notnäs Ransby AB.

Broberg hänvisar till att det blev en hel del förändringar i produktionen efter det att justerverket blev ombyggt efter branden i november 2018. Efter branden togs beslut på att återuppbygga anläggningen. En kamerasortering och annan modern utrustning som ökar produktionen installerades.

- Det nya justerverket har en annan kapacitet och det är inte längre behov av två skift för att producera det vi har kapacitet för. Detta är självklart ledsamt, men det är inte ekonomiskt försvarbart med dubbelbemanning på ett nytt justerverk, säger Broberg.

Fackliga förhandlingar kommer att inledas omgående.