Peter Ståhls uppgift är att göra världen till en lite bättre plats. För att det ska lyckas måste hela Moelven vara med ombord.

Peter Ståhl

- Medvetenheten och fokuseringen på hållbarhet har ökat de senaste åren, och mitt intryck är att alla som jobbar inom Moelven tycker att detta är viktigt, säger Peter Ståhl.

Han arbetar som hållbarhetsansvarig på Moelven Wood AB, ett företag som utvecklar och tillverkar träbaserade bygg- och inredningsprodukter. Under hela Moelvens 121-åriga historia har grundtanken varit densamma: att använda naturresurserna från skogen till fullo. För att klara detta är vi beroende av de miljöval som våra cirka 3 400 anställda gör varje dag.

Om alla bidrar till att dra lasset genom att göra bra miljöval i vardagen, räcker det långt. Det är kanske det allra viktigaste för vårt arbete med hållbarhet.

Peter Ståhl

Hållbarhet ger konkurrenskraft

För Moelven handlar hållbarhet inte bara om att göra rätt val för omvärlden, utan också om att göra val som bidrar till att skapa långsiktigt värde för företaget. Peters jobb innebär bland annat att hjälpa till att optimera olika arbetsprocesser, så att Moelvens produktion ska bli så effektiv som möjligt och därmed bidra till minskad miljöpåverkan.

- På så sätt blir hållbarhet också en del av vår konkurrenskraft, menar han.

En annan uppgift är att se till att Moelvens produkter och material är miljöcertifierade. Det innebär att du som kund och konsument kan fatta välgrundade och hållbara beslut och jämföra olika produkter och material.

- Certifieringssystemen gör att du kan spåra råvaran genom hela värdekedjan. Det innebär också att en tredje part har kontrollerat våra produkter och material. Om du till exempel köper lister från Moelven ska du kunna vara säker på att råvaran kommer från hållbar skog och att färgen som använts är miljövänlig, säger Peter.

Här hittar du alla våra certifikat, all dokumentation och alla deklarationer.

×

Stolt över jobbet som gjorts

Inom Moelven är hållbarhet den röda tråden från vision till strategi. Det innebär att arbetet med hållbarhet omfattar mycket mer än bara den yttre miljön.

- Jag arbetar också mycket med HMS, kvalitetsarbete och internrevisioner för att följa upp att vi håller vad vi lovar och se till att vi uppfyller gällande krav. För att Moelven ska kunna fortsätta bygga en hållbar framtid i trä måste vi ha trygga medarbetare som trivs på jobbet och en sund ekonomi, säger Peter.

Byggbranschen står för cirka 40 procent av utsläppen av växthusgaser i världen, enligt miljöstiftelsen Zero. Moelven spelar därför en viktig roll när det gäller att producera och utveckla klimatsmarta produkter och tjänster.

- Jag är stolt över det jobb vi gör och vårt fokus på hållbarhet. Det finns naturligtvis många områden där vi kan bli bättre, och i framtiden kommer Moelven att arbeta ännu mer med avfallshantering, minskad energiförbrukning och mer miljövänliga transporter, säger Peter.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här

Moelvens målsättning

  • För att ge hållbarhetsarbetet riktning och sätta in det i ett globalt sammanhang, har Moelven utgått från FN:s hållbarhetsmål.
  • Företaget har identifierat de fem områden som har störst betydelse för både omvärlden och företaget, och där vi också har möjlighet att göra skillnad. Det är: Bekämpa klimatförändringarna (mål 13), Hav och marina resurser (mål 14), God hälsa och välbefinnande (mål 3), God utbildning för alla (mål 4) och Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8).
  • Från 2017 till 2022 är målet att Moelven ska minska den totala elförbrukningen med tio procent.