– Vi är lite som kärringen mot strömmen. Det är ont om nystartade företag som den här i träförädlingsindustrin. För oss betyder detta ökat värdeskapande på basis av lokala resurser.

Det säger Lars Storslett, chef för det nystartade företaget Moelven Pellets AS. År 2018 beslöt Moelven att investera 270 miljoner NOK i en ny pelletsfabrik och en ny bioenergianläggning i Sokna utanför Hønefoss i Norge. Den nya anläggningen blir fullt integrerad i sågverket Moelven Soknabruket AS och får en viktig roll i att skapa nya arbetstillfällen och nya värden från skogsresurserna i regionen.

– Den dagen vi presenterade planerna var en högtidsdag, både för mig personligen och för Moelven som företag. De senaste åren har präglats av betydligt fler nedläggningar än stora satsningar i branschen. Senast Moelven byggde något helt nytt från grunden var 1978, så det är klart att vi är stolta över att skriva ett nytt kapitel i företagets historia, säger Lars Storslett.

Fabriken kommer att stå klar under 2020 och byggarbetet och rekryteringen av upp till tio nya befattningar inleddes i slutet av 2018.

– De nya arbetsplatserna betyder mycket för lokalsamhället. Med hjälp av pelletsfabriken och bioenergiförsörjningen som integreras med Moelven Soknabruket befäster vi vår närvaro och moderniserar vårt avtryck i regionen under många decennier framöver, säger Lars Storslett.

Lokalproducerat värde

Moelven Soknabruket AS är ett av Norges största sågverk. När halva timmerstocken blir trävaror och den andra halvan fiberprodukter (träflis), då pratar vi om stora volymer som inte blir trävaror. För Moelven är det nödvändigt att sälja dessa volymer och genom att starta pelletsproduktion tar företaget ett fast grepp om sin egen inriktning för att öka värdet på restråvaran från sågverket.

– För Moelven är det viktigt att vi utnyttjar vårt virke fullt ut. Vi förvaltar en förnybar naturresurs och är förpliktade att använda den på bästa möjliga sätt. I det sammanhanget är satsningen på pellets och bioenergi i Sokna ett mycket hållbart och lönsamt sätt att tillvarata restråvaran. Här skapar vi nya värden av lokala resurser – i form av både virke och arbetskraft, förklarar Storslett.

Pellets

Genom att starta pelletsproduktion ökar Moelven värdet på restråvaran från sågverket. Foto: Moelven

Innovativ satsning

Det norska energiforskningsorganet Enova bidrar med 66 miljoner NOK till satsningen i Sokna. Det beror på att den nya anläggningen kommer att använda lösningar och teknik som aldrig tidigare har prövats i ett nordiskt klimat. En stor del av den totala investeringen är en helt ny bioenergianläggning som försörjer både sågverket och pelletsfabriken med energi. I kombination med ny torkteknik möjliggör den dessutom termisk optimering av produktionsprocesserna. Det betyder kortfattat att energin från sågverket som annars skulle gå till spillo utnyttjas i tillverkningen av pellets. Beräkningar har visat att detta tillvägagångssätt sänker energiförbrukningen i pelletsproduktionen med upp till 37 procent.

– Det är bråttom att utveckla och använda nya klimatlösningar. Det återstår ännu mycket arbete med att byta ut fossil energi mot förnybar energi. Restprodukterna från våra skogar är en del av lösningen. Tekniken som demonstreras här gör produktionen av vit träpellets både billigare och mer energieffektiv. Detta är grön konkurrenskraft i praktiken, som statssekreteraren Atle Hamar på norska klimat- och miljödepartementet uttryckte det i samband med att planerna för Sokna presenterades. 

För Moelven är det viktigt att vi utnyttjar vårt virke fullt ut. Vi förvaltar en förnybar naturresurs och är förpliktade att använda den på bästa möjliga sätt.

Lars Storslett

Gruppebild Moelven Pellets

Från vänster: Lars Storslett, Moelven Virke och Moelven Pellets, Morten Kristiansen, koncernchef för Moelven Industrier ASA, Atle Hamar, statssekreterare på norska klimat och miljödepartementet, Roar Hugnes, senior rådgivare på Enova, Atle Nilsen, chef för Moelven Soknabruket AS. Foto: Moelven