Moelven Byggmodul AB i Kil varslar om uppsägningar på grund av arbetsbrist till följd av minskad efterfrågan på bodar. 25 anställda kan bli berörda.

Medarbetarna i Kil fick besked om varslet på måndagsmorgon.

- Det är med tungt hjärta vi ger ett sådant besked, och vi skulle gärna önskat att förutsättningarna var annorlunda. Dessvärre är det en minskad efterfrågan på bodar, och vi måste anpassa produktionen etter orderboken, säger Johan Samuelsson VD för Moelven Byggmodul AB.

Vidare MBL-förhandlingar inleds omgående med de fackliga parterna med en ambition att hantera processen så skyndsamt som möjligt pga av de som eventuellt kan komma att beröras. I dag jobbar det 125 personer på Moelven Byggmodul i Kil.

- Efter flera år med stark tillväxt på marknaden upplever vi nu att marknaden avtagit något och efterfrågan ligger mer i linje med den nivån det varit tidigare. Denna marknadsutveckling har bland annat fått konsekvenser för vår modulproduktion i Småland, vilket har medfört några varsel under det senaste året. Det här är mycket tråkigt, men vi är tvungna att anpassa kapaciteten efter efterfrågan för att säkerställa konkurrenskraften framöver, säger Johan Samuelsson.

Moelvens modulfabriker i Sverige

Moelven Byggmodul är idag Skandinaviens ledande producent av industriframställda Byggmoduler i trä. Företaget har idag 553 anställda och omsätter cirka 1,6-1,7 miljarder kronor. Kunderna är huvudsakligen privata och offentliga byggherrar samt många uthyrningsföretag. Moelvens svenska produktionsanläggningar för modulproduktion i trä finns i Kil, Sandsjöfors, Säffle och Torsby.

 

För mer information, kontakta:

Johan Samuelsson, VD, Moelven Byggmodul AB
Mobil 070-6199335, E-post: johan.samuelsson@moelven.se