Moelven Byggmodul AB i Säffle varslar om uppsägningar på grund av arbetsbrist som en konsekvens av minskad efterfrågan och byggprojekt som inte har fått bygglov enligt plan. Varslet kan komma att beröra upp till 25 anställda.

Medarbetarna på Byggmodul AB i Säffle mottog information om varslet på morgonen på onsdag.

- Det är ett mycket tråkigt beskedför våra medarbetare, men med en minskad efterfrågan inom byggnation, så är vi tyvärr tvungna att reducera bemanningen, säger Johan Samuelsson VD för Moelven Byggmodul AB.

Samuelsson förklarar att byggbranschen är präglad av en mer osäkerhet och oförutsägbarhet nu än tidigare.

- Tidigare i år varslade vi om neddragningar i vår fabrik i Kil. Där har det nu vänt och vi har kunnat återkalla varlset vi lade i februari, och även hyrt in extra personal för att hinna med  ordrar innan semestern, säger Samuelsson.

Vidare MBL-förhandlingar inleds omgående med de fackliga parterna i Säffle med en ambition att hantera processen så skyndsamt som möjligt pga av de som eventuellt kan komma att beröras. I dag jobbar det 180 personer på Moelven Byggmodul i Säffle.

- Generellt kan vi säga att vår bransch drabbas av en anpassning till konjunkturen. Det betyder att den väldigt höga aktivitet vi har upplevt de senaste åren nu har justerat sig till en något mer normal nivå. Det i tillägg till att vi påverkas av att planerade byggprojekt inte får bygglov i den tid som var planerat, så har vi inget annat val än att agera för att upprätthålla vår konkurrenskraft, säger Johan Samuelsson VD för Moelven Byggmodul AB.

Moelvens modulfabriker i Sverige  

Moelven Byggmodul är idag Skandinaviens ledande producent av industriframställda Byggmoduler i trä. Företaget har idag 544anställda och omsätter cirka 1,6-1,7 miljarder kronor. Kunderna är huvudsakligen privata och offentliga byggherrar samt många uthyrningsföretag. Moelvens svenska produktionsanläggningar för modulproduktion i trä finns i Kil, Säffle, Sandsjöfors och Torsby.

För mer information, kontakta:

Johan Samuelsson, VD, Moelven Byggmodul AB

Mobil 070-6199335, E-post: johan.samuelsson@moelven.se