Moelven Østerdalsbruket i norska Koppang har investerat 10 miljoner NOK i en ny flisterminal. Det gör sågverket ännu bättre rustat att dra nytta av hela timmerstocken.

Ett av Moelvens hållbarhetsmål är att ta vara på naturresurserna, vilket innebär att vi måste utnyttja hela timmerstocken som råvara. Detta är också nödvändigt för att ge företaget god lönsamhet. Den nya flisterminalen i Koppang, som öppnades i januari 2019, bidrar till ökad avsättning av flis och en hållbar träindustri.

– Terminalen ger oss möjlighet att lagra mer flis och förbättrar även våra möjligheter att sälja biprodukter i form av sågspån, hyvelspån och bark. Båda delarna har avgörande betydelse för oss inom träindustrin, säger Anders Grønli, vd för Moelven Østerdalsbruket AS.

Flisterminal Østerdalsbruket

Den nya flisterminalen på Moelven Østerdalsbruket AS. Foto: Moelven

Hälften blir flis

På ett sågverk förvandlas drygt halva timmerstocken till sågade trävaror medan resten slutar som flis och bark. Därför är det viktigt att även skapa värde med biprodukter som bland annat kan användas för förnybar energi samt för pappers- och kartongtillverkning.

Den nya terminalen gör Østerdalsbruket bättre rustat att leverera flis- och barkprodukter i hög kvalitet.

– Lastningen av flisen har blivit mer effektiv och vi har dessutom fått en säkrare och mer översiktlig infart till sågverket, säger Anders Grønli och tillägger:

– En annan positiv faktor är tågtransporterna som är ett hållbart alternativ till lastbilstransporter. Varje år avgår 56 tåg med flis från Koppang. Det motsvarar 1 750 lastbilar per år.

Østerdalsbruket

Flis och bark från Moelven kan bland annat användas för förnybar energi samt för papper och kartong. Foto: Moelven

Lastningen av flisen har blivit mer effektiv och vi har dessutom fått en säkrare och mer översiktlig infart till sågverket.

Anders Grønli

Skapar ringar på vattnet

Flisterminalen är en investering i naturresurser som även skapar ringar på vattnet som kommer många andra till del.

– En livskraftig industri och säkrare arbetsplatser i Koppang har samhällsekonomisk betydelse för hela Østerdalsregionen, säger sågverkschefen.

Terje Hoffstad Anders Gronli

Borgmästaren i Stor-Elvdals kommun Terje Hoffstad (vänster) och vd Anders Grønli är överens om att investeringen i den nya flisterminalen skapar ringar på vattnet som många människor får nytta av. Här från invigningen av terminalen. Foto: Moelven