Moelven Byggmodul AB i Kil varslar om uppsägningar på grund av arbetsbrist. Tidigare i våras blev motsvarande varsel återkallat, men Moelven Byggmodul är nu tvungna att lägga samma varsel på nytt som berör 25 medarbetare.

- Vi skulle gärna önskat att förutsättningarna var annorlunda för våra medarbetare, och det här är mycket tråkigt besked att komma med. Marknaden för bodar är mer oregelbunden framåt, och vi måste anpassa produktionen efter orderboken. Vi var mycket nöjda då vi kunde återkalla varslet vi kom med i februari, men nu måste vi tyvärr återuppta detta varsel, säger Johan Samuelsson, VD för Moelven Byggmodul.

Medarbetarna vid Moelven Byggmodul i Kil fick information om varslet på tisdag morgon.

Vidare MBL-förhandlingar inleds omgående med de fackliga parterna med en ambition att hantera processen skyndsamt för att de berörda skall informeras så snart som möjligt.I dag jobbar det 125 personer på Moelven Byggmodul i Kil.

- Vi är tvungna att genomför detta varsel för att säkra konkurrenskraften framöver. Vi hoppas naturligtvis att efterfrågan för bodar förbättrar sig, och vi är beredda att öka produktionen så snart det är möjligt, säger Johan Samuelsson.

Moelvens modulfabriker i Sverige

Moelven Byggmodul är idag Skandinaviens ledande producent av industriframställda Byggmoduler i trä. Företaget har idag 517 anställda och omsätter cirka 1,6-1,7 miljarder kronor. Kunderna är huvudsakligen privata och offentliga byggherrar samt många uthyrningsföretag. Moelvens svenska produktionsanläggningar för modulproduktion i trä finns i Kil, Sandsjöfors, Säffle och Torsby.

För mer information, kontakta:

Johan Samuelsson, VD, Moelven Byggmodul AB

Mobil 070-6199335, E-post: johan.samuelsson@moelven.se