Moelven levererar ett stabilt resultat under tredje kvartalet, som präglades av världsrekord och tidernas största investering.

Moelven Industrier ASA levererade ett rörelseresultat på 129,6 milj. NOK under det tredje kvartalet 2018. Det är en ökning med 91,4 miljoner NOK jämfört med samma period i fjol. Omsättningen under Q3 uppgick till 2494 miljoner NOK (2440,6 NOK under 2017).

– Moelven påverkas av aktiviteten i världsekonomin. Ett ökat internationellt fokus och högre pris på trävaror för industriellt bruk ger positiva resultat för vår Timber-division. Byggaktiviteten i Skandinavien har svalnat något, vilket har lett till en något lägre efterfrågan på produkter från Wood-divisionen. För affärsområdena, limträ, byggmoduler och systeminredning ser konjunkturutvecklingen lite olika ut i Norge och Sverige och levererar varierande resultat, säger Morten Kristiansen, koncernchef för Moelven Industrier.

Innovativ pelletsfabrik

I augusti presenterade Moelven planer på en pelletsfabrik och en bioenergianläggning, som ska ingå i Moelven Soknabruket AS. Det innebär en investering på 270 miljoner NOK, den största i sitt slag inom Moelven. Det är första gången på 40 år som Moelven bygger en helt ny anläggning.

Detta säkerställer ökat värdeskapande från hela timmerstocken och är ett viktigt bidrag till hållbar tillväxt inom Moelven

Morten Kristiansen Koncernchef

Enova bidrar med 66 miljoner NOK till den innovativa satsningen där bioenergianläggningen ska förse både pelletsfabriken och sågverket med energi.

Världens högsta trähus

Den sista balken på Mjøstårnet i Brumunddal lyftes på plats under sensommaren och Mjøstårnet är därmed världens högsta trähus med sina 85,4 meter. Det skapar stor internationell uppmärksamhet. Förutom själva höjden riktas stort fokus mot de klimatsmarta lösningarna i byggnaden, med limträbalkar och den innovativa golvbeläggningen Trä8 som är utvecklad hos Moelven Töreboda AB.

Strukturförändringar

Moelven har divisioner som påverkas olika av konjunktursvängningar. Företaget är verksamt på olika marknader och det ger möjligheter till ytterligare förbättringar. Under tredje kvartalet fattades beslut om att avveckla verksamheten inom Moelven Are, som ett led i att stärka konkurrenskraften för Moelven Wood.

– Det var med tungt hjärta vi avvecklade arbetsplatsen för våra 21 kompetenta medarbetare inom Are. Men om vi ska kunna ha en hållbar verksamhet måste vi ha ett kontinuerligt fokus på att förbättra verksamheten och strukturen inom koncernen. Detta fokus har varit avgörande för Moelvens ekonomiska vändning under de senaste åren och kommer att fortsätta med hög intensitet framöver, säger Kristiansen.