Trä är ett förnyelsebart material som passar perfekt i både stora och små byggprojekt. Dessutom mår den svenska skogen utmärkt och växer så det knakar. Vi har bestämt oss för att bygga en hållbar framtid med trä.

Det börjar med ansvarsfullt skogsbruk och fortsätter hela vägen till ditt hem.  

Certifiering PEFC / FSC

Sverige var först i världen med en skogsvårdslag 1903. Den avspeglar vårt speciella förhållande till skogen och skogsbrukets ambition att väga ekonomiska, ekologiska och sociala värden mot varandra. Vi älskar trä och för oss är det självklart att använda träråvara från ansvarsfullt och hållbart brukade skogar. Genom lagar, regler och märkningar som FSC och PEFC använder, vårdar och utvecklar vi skogen så att den finns kvar för framtida generationer att använda och njuta av.

PEFC certifiering syftar till att utveckla en ekonomiskt uthållig och värdefull skogsproduktion, biologisk mångfald samtidigt som kulturmiljö och sociala och estetiska värden värnas. Läs mer om PEFC certifiering.

FSC är en oberoende, internationell medlemsorganisation som uppmuntrar till miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar genom certifieringssystemet FSC. Läs mer om certifieringssystemet FSC.

Bättre att bruka

Trä kan bidra till att lösa framtidens klimatutmaningar. Trä är inte bara en förnyelsebar resurs, det bidrar också aktivt till ett bättre klimat eftersom det binder koldioxid. Genom fotosyntesen lagrar trä­d och träprodukter koldioxid och hindrar den från att släppas ut i atmosfären. Skogen fångar upp mer koldioxid ju snabbare den växer.

Det självklara valet

Den svenska byggbranschen står för ungefär lika mycket koldioxidutsläpp som landets biltrafik. Ett sätt att kraftigt minska CO2-utsläppen är att bygga mer i trä. Utöver att trä binder koldioxid finns många andra fördelar. Det går till exempel åt mindre energi vid framställningen av träprodukter, transporter, montering och drift. Klimatpåverkan under byggprocessen är faktiskt bara hälften så stor för en träbyggnad som för motsvarande byggnad i betong! Det går också att återvinna trä om det byggda behöver rivas eller monteras ned.

Bruka och njuta av skogen

Hur ska vi bygga, leva och bo i framtiden? Det är en fråga vi ställer oss varje dag. Genom att samarbeta inom Moelvenkoncernen kan vi täcka hela behovet från ansvarsfullt skogsbruk och trygg försörjning av timmer till klimatsmart byggande och färdiga, hälsosamma och trivsamma hem. 

 

Den svenska skogen växer snabbare än vad vi avverkar och att vi i dag har mer skog än någonsin i Sverige.

Sverige 1903 var det första landet i världen som fick en skogsvårdslag.

Träd och träprodukter lagrar koldioxid och att träbyggande därför bidrar till att minska CO2-utsläppen i atmosfären.

Klimatpåverkan under byggprocessen är hälften så stor för en träbyggnad som för motsvarande byggnad i betong.

Forskning visar att vi människor mår bättre i miljöer med mycket trä.

Att Moelvenkoncernen täcker hela behovet från ansvarsfullt skogsbruk och trygg försörjning av timmer till klimatsmart byggande och färdiga, hälsosamma och trivsamma hem.