Moelven skänker även i år 500 000 kronor för att hjälpa barn och ungdomar med skolgång och utbildning i några av världens fattigaste länder.

Det betyder att det inte heller i år blir någon julklapp från arbetsgivaren att hämta i brevlådan för de 3500 anställda inom Moelven när julen nu närmar sig.

– Vi anser att det är viktigare för oss att kunna bidra till att stödja barn och ungdomar med skolgång och utbildning. Vi ger därför 500.000 kronor – cirka 140 kronor per anställd – till Rädda Barnen, säger koncernchef Morten Kristiansen på Moelven.

Mycket väl mottaget

Kristiansen berättar att gåvan till Rädda Barnen har tagits emot mycket väl av alla anställda inom Moelven sedan initiativet infördes 2015.

- Genom att skänka en större summa pengar till Rädda Barnen kan vi gemensamt bidra till att göra något för andra människor – något som är till hjälp, säger han. 

Samarbetsavtalet med Rädda Barnen fortsätter under 2019.

Naturligt och bra

Det är inte någon slump att pengarna går till Rädda Barnen. I Moelvens strategi för sponsring ska projekt som omfattar barn och ungdomar prioriteras. 

– Jag tror också att det känns naturligt och bra för oss som är anställda på Moelven och som till övervägande del bor i Skandinavien – med bra livs- och uppväxtförhållanden för barn och vuxna – att ge till dem som är mindre lyckligt lottade, säger Morten Kristiansen,

Ge barnen utbildning

Generalsekreterare Birgitte Lange riktar ett stort tack till Moelven och deras anställda för en fantastisk och generös julklapp i år. 

– Moelvens stöd under flera år ger Rädda Barnen möjlighet att fortsätta vårt viktiga arbete för att säkerställa att många barn och unga får utbildning av god kvalitet, säger Lange.

Lange ser fram emot att ytterligare bekanta sig med Moelvens arbete och företagets intresse för barns rätt till utbildning.


– Tusen tack till Moelven och deras anställda för en fantastisk och generös julklapp till oss i år, säger Rädda Barnens generalsekreterare Birgitte Lange. Foto: Eivind Nitter

 

Arbetar i 120 länder

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter och för att alla barn ska kunna överleva, lära sig och vara trygga. De arbetar i 120 länder och är världens ledande oberoende organisation för barn.