Hos Moelven Wood Interiör AB tillverkas lokalproducerad panel av högsta kvalitet. Medarbetarna säger själva att panelerna de tillverkar håller världsklass.

Underhållschef Ronny Fransson och målarmästare Bo Jonasson vid företagets produktionsenhet i Säffle har hjälpt till att utveckla nya panelkoncept för Moelven. Bland annat företagets nysatsning – Sjöbodpanelen.

– Det finns förstås ingen officiell utmärkelse för världens bästa panel. Men vi anser själva att vi befinner oss i världstoppen både med Sjöbod och andra paneler vi utvecklar.

Ronny och Bo

Är experter

För att bli panelexperter krävs mycket av medarbetarna.

– Det krävs stor erfarenhet. Vi bidrar alla med vår kunskap. Här i Säffle har vi tillverkat panel i åtminstone ett halvt sekel, berättar Fransson.

Sjöbod_Snö

Hyvling

Målarmästare Bo Jonasson håller med och berättar om hur de delar upp arbetsuppgifterna.

– Idag hyvlar man på företagets produktionsenheter i Torsby och Åmniskog, medan vi i Säffle har expertisen när det gäller ytbehandling. Det innebär att vi grundar, borstar och målar, säger Jonasson.

Klimatvänlig

Ronny Fransson är stolt över att träpanelerna från Moelven är lokalproducerade och klimatvänliga. Han tror att dagens unga konsumenter har större fokus på miljön och klimatet jämfört med tidigare.

– Ytbehandlingen är miljövänlig. Dessutom kommer råvarorna främst från skogar strax norr om oss i norra Mellansverige. Transportavståndet är kort och därmed klimatvänligt.

Växer långsamt

Furorna i det här geografiska området växer långsamt, vilket innebär att Moelven får en optimerad råvara till sin paneltillverkning. Långsamt växande furu ger god kvalitet på virket, vilket i sin tur är utmärkt när man ska ta med sig naturen hem i form av en panel.

– Idag vet alla att trä binder stora volymer Co2 under tillväxtprocessen i skogen. Men alla känner inte till att en färdigmonterad panel också lagrar stora mängder Co2. Genom att tillverka och använda material i trä bidrar vi till att skapa en hållbar framtid för kommande generationer, säger Fransson.

Mindre färg

Företaget har bytt ut den färg man tidigare använde. Det ersattes med en färg som är mer miljövänlig. Dessutom använder man betydligt mindre färg.

– Det bidrar också till att förbättra miljön, säger Fransson.

Ny ytbehandlingsanläggning

Medan tillverkningen av Sjöbod och andra panelserier pågår för fullt hos Moelven Wood Interiör i Säffle väntar medarbetarna ivrigt på att få provköra den nya målningsanläggningen som kommer att stå klar till nyår.

– Vi har investerat 15 miljoner SEK i en helt ny målningsanläggning. Den ska provköras i början av januari. Anläggningen kommer att avsevärt öka verksamhetens kapacitet för ytbehandling. Marknaden kommer att märka att vi får en ökad förmåga att leverera både vad gäller volymer och jämnare kvalitet, säger Fransson.

– Här i Säffle har vi tillverkat panel i åtminstone ett halvt sekel, berättar Ronny Fransson. 

Certifierat, hållbart och från en skog nära oss

Våra inomhuspaneler tillverkas av certifierat och hållbart råmaterial från skogar i vårt närområde. Och vi använder bara vattenbaserade och miljövänliga produkter till ytbehandlingen så användningen av inomhuspaneler bidrar därför positivt både till din inomhusmiljö och klimatet.