Moelvens värmländska sågverk Valåsen och Notnäs är i full gång med var sitt stort, treårigt effektiviserings- och lönsamhetsprogram. Anläggningarna ska bli Moelvens mest effektiva sågverk och dessutom bland Sveriges bästa.

När handlingsplanerna är genomförda sommaren 2019 kommer sågverken att ha ökat sin konkurrenskraft. Moelven Valåsen AB får ett bredare sortiment och Moelven Notnäs AB får ökad torkkapacitet och högre torkkvalitet på sin kundanpassade produktion.

 

Den svenska sågverksbranschen har det väldigt tufft och konkurrensen är hård.

Vi behöver organisationer och anläggningar som klarar av att skapa en långsiktigt hållbar lönsamhetsnivå även under de här förutsättningarna, det är en överlevnadsfråga, säger Fredrik Wallenstad, VD på Moelven Valåsen AB.

Både pengar och metoder

Projektarbetena som startade i början av 2016 och som fick grönt ljus av koncernstyrelsen i juni 2016, drivs i nära samarbete mellan Valåsen och Notnäs.

Av de planerade effektivitetsförbättringarna på sågarna står investeringar i maskiner och utrustning på 160 miljoner kronor för cirka 50 procent, och utveckling av arbetsmetoder och förbättringsarbete för den andra halvan. Av investeringspengarna ligger cirka 90 miljoner hos Valåsen och cirka 70 miljoner hos Notnäs.

Runt 250 små och stora projekt ska genomföras på de två anläggningarna och samarbetet är en viktig del.

– Vi på Notnäs och Valåsen pratar med varandra i princip varje dag. Det är ingen skillnad på hur vi jobbar i förbättringsgrupper och med metoder, och det har varit mycket positivt. Sedan är det olika saker som ska göras när det gäller tekniken. Det är olika förutsättningar på de anläggningar vi har, säger Peter Broberg, VD på Moelven Notnäs AB.

– Vi har försökt gå in i det här med öppna ögon och alla har kunnat vara med och påverka. Det är ju våra medarbetare som vet var vi kan genomföra förbättringar. Det är klart att vi tittar på hur vi kan spara kronor på olika saker, men vi kommer att behöva alla medarbetare och deras kompetens, säger Fredrik Wallenstad.

Moelven Valåsen i Karlskoga sågar främst tall, medan gran dominerar på Moelven Notnäs i Torsby. I programmen är sorteringsanläggningen det största löftet för Valåsen, och för Notnäs är det torkningen.

Större sortiment

Den gamla kamerasorteringen är utbytt till ny teknik som gör att man får en mer konsekvent och riktig kvalitetssortering av virket.

 – Nu kan vi till exempel ta fram hållfasthets-kvaliteter som vi inte kunnat jobba med tidigare. Vi kommer även att kunna utöka sortimentet tack vare att vi får bättre sorteringsmöjligheter. Då kan vi erbjuda fler produkter, som till exempel fönster- och dörrämnen. Vi kommer också att sortera mer på längder vilket är ett sätt att tillmötesgå önskemål från kunder, säger Fredrik Wallenstad.

 – Efter justerverket står råsorteringen och sedan såglinjerna på tur. Man kan säga att vi investeringsmässigt går bakifrån och öppnar upp, vi kör som en omvänd tratt för att skapa störst kapacitet i slutet av kedjan. Cirka 60 procent av Valåsens produktion går på export. De största exportmarknaderna är England, Mellanöstern, Nordafrika och Kina.

Valåsens hemmamarknad är väldigt stark och den som drar mest just nu på grund av byggboomen.

Typiska kunder på hemmamarknaden är hyvlerier som tillverkar handelsprodukter som går ut i byggmaterialhandeln, och industrikunder som parkettillverkare och fönsterindustri.

Nya torkar

Notnäs i Torsby kommer att få fyra nya kammartorkar under programperioden, några äldre torkar ska renoveras och ett antal äldre torkar ska rivas. Det blir färre torkar totalt men tork-kapaciteten blir bättre och kvaliteten högre. De nya kammartorkarna kommer att vara klara sommaren 2018.

Ylva Kleiven är specialist på torkning av virke och torkansvarig på Moelven Notnäs. Hon har tidigare jobbat som forskare på Norsk Treteknisk Institutt, och har ofta blivit inkallad för att hjälpa till på sågverk.

– Vi planerar att öka volymen och det är väldigt svårt med de torkar vi har nu. Nya torkar går mer av sig själva och vi kan låta torkprocessen jobba istället. Då ska den bli snabb och effektiv. Hade vi inte gjort något med torkarna så hade det varit en stor flaskhals.

Högre torkkvalitet och bättre kapacitet hänger ihop. De nya torkarna kan köras med högre temperatur, vilket höjer både kvalitet och kapacitet eftersom torkningen går snabbare.

 

När man har såpass specialiserad produktion som Notnäs så är kammartorkar bättre och mer flexibla än kanaltorkar. Det är lättare att få rätt kvalitet med kammare.

Ylva Kleiven
 

Stor export

Moelven Notnäs har många industrikunder och exporterar en stor del av sin produktion. Runt 20 procent går till hyvlerier, konstruktion och komponentfabriker internt i Moelven, främst i Sverige. För gran är Tyskland den största marknaden, följt av Frankrike, Danmark och Holland. För furu är England, Danmark och MENA (Mellanöstern och Nord-afrika) viktiga marknader.

Råvaruleverantören Moelven Skog samarbetar med sågverken i projekten, och driver sedan flera år också ett eget effektiviseringsarbete.

– Det gäller framför allt att vi verkligen levererar det som sågverken vill ha och att vi är med från början i processen. Vi kan bli bättre på förutsägbarhet, att tala om hur stor volym som kommer, vilka träslag och vilka dimensioner det är, så att de vet vad som är på gång. Det ger sågverken bättre möjligheter att serva sina kunder och på sikt kan de också minska sina lager, säger Björn Johansson, VD på Moelven Skog AB.

– Allt det här är också viktigt för skogsägarnas framtida avsättning av timmer och därmed även för deras ekonomi.

×