Temperatur som i en bastu och fångad i en stormvind. ­Noggrannhet och noga uppföljning av processen. Precisions­nivån är hög när Moelven minskar fukthalten i träet till exakt den nivå som varje enskild kund vill ha.

Hos Moelven Valåsen AB i Karlskoga, Moelvens största sågverk, går torkarna dygnet runt. Torkskötarna arbetar i treskift, och de fjorton kammartorkarna och de fem vandringstorkarna går kontinuerligt. Övervakning, planering, placering och process genomförs med hjälp av modern teknik. 

Systemet säkerställer full kontroll och full spårbarhet. En karta över fabriksområdet visar alla pallar i de olika torkarna, och alla pallar med färdigtorkat virke. Det är bara att dubbelklicka på en pall – och vips visas hela historiken: När virket torkades, i vilken tork, till vilken fuktighetsgrad, kontrollerat av vem, ja, man kan till och med se vem som körde trucken. 

– Vi har haft det här systemet i ett och ett halvt år, och det är den största förbättringen som har gjorts när det gäller torkteknik under de 20 år som jag har jobbat med detta, säger torkexpert Lennart Karlström vid Moelven Valåsen. 

Systemet gör det också möjligt att koppla upp sig hemifrån eller från mobilen, så att den som är på jobbet alltid har någon att diskutera med eller rådfråga. 

Tekniken kan dock inte ersätta all mänsklig kunskap och erfarenhet. Karlström och hans kollegor hanterar många data för att säkerställa rätt användning av råvaran och rätt torkning.

– Kommer timret från söder eller norr? Hurdan är densiteten? Var och hur länge har timret lagrats? Vad ska det användas till? sammanfattar Henrik Öhrn, en av Moelvens torkexperter. Även den aktuella årstiden är en faktor som påverkar. 

Att bli bra på torkning kräver därför både kunskap, analytisk förmåga – och minst en sak till, enligt de båda:

 – Om vi alltid ska kunna leverera rätt kvalitet, kan man inte bara lägga jobbet ifrån sig och gå hem, utan man analyserar fynden och ser till att ligga steget före. Om man ska bli bra, måste man brinna för det här, säger Öhrn.

 

Vi har haft det här systemet i ett och ett halvt år, och det är den största förbättringen som har gjorts när det gäller torkteknik under de 20 år som jag har jobbat med detta.

Lennart Karlström, torkexpert vid Moelven Valåsen AB
 

Noggrant urval

Processen för att säkerställa att träkvaliteten som levereras till tillverkarna ska vara exakt sådan de har beställt, börjar emellertid redan vid timmerintaget. När timmerbilen kommer till sågverket startar en noggrann sortering och övervakning av varje enskild stock. Kvalitet, tjocklek och längd kartläggs i 35 olika kategorier. Stockarna som senare ska till komponentfabriker, golv-, dörr- och fönstertillverkare, genomlyses med röntgenmaskiner för att bland annat kontrollera fiberstrukturen. Efter mätningen på sorteringen lagras stockarna efter dimension och kvalitet.  

Om träet exponeras för solljus försämras kvaliteten. Därför avbarkas stockarna inte förrän de ska sågas upp. Varje planka identifieras på nytt för att utvärdera dess egenskaper. Bland annat är man ute efter material med mycket kärnved. 

Trä som ska torkas maskinellt ska ha kortast möjliga väntetid innan torkningen kan starta, normalt inte mer än 1-2 dygn. Om materialen exponeras för sol och vind, startar torkningen. Detta måste operatörerna ta hänsyn till när torkanläggningen ska köras igång, samt när vindstyrkan och temperaturen ska ställas in. 

Torkrummet fylls med 16-24 pallar med material. Varje pall är 5,5 meter bred, 1,5 meter hög och 1,5 meter djup. Normalt pågår torkningen i 50-70 timmar. Temperaturen varierar mellan 60 och 75 grader. Fläktarna blåser med stormstyrka för att värmen ska sprida sig runt till allt virke, som har staplats på ett sådant sätt att luften kan komma in från alla håll. Torkprocessen styrs av det ändamål materialet ska användas till. Listverk och golvbrädor ska i regel ha 12 procents fukthalt efter torkning, byggträ och ytterpanel ska ha 16 procent och trä till impregnering ska ha 18 procent.

Får inte koka

– Systematik, kontroll, uppföljning och korrigering är nyckelord under torkprocesserna, säger den tekniska chefen Peter Rockedahl i Moelven Timber.

Totalt har operatörerna hundra olika torkprocesser att välja mellan. Fel torkprocess kan påverka virket negativt på flera sätt: Krympning, krökning, deformationer och kvistutslag. 

Utöver att operatörerna måste ha översikt över hur länge materialen eventuellt har legat utomhus, måste de även kontrollera att själva torkrummet inte läcker luft. Ju högre temperatur det är i torkrummet, desto bättre är det för torkprocessen. Men bara upp till en viss punkt. För hög temperatur leder till att träet kokar, särskilt om det innehåller mycket kvist. En för låg temperatur ökar risken för sprickbildningar i materialen. Samtidigt tillförs 600 liter vatten per timme under de sista 6-8 timmarna för att balansera förflyttningen av fukt från den innersta delen av plankan och ut till ytan. En optimal fuktighetsutjämning, så kallad konditionering, tar ut spänningar i virket och eliminerar risken för sprickor.

När torkningen är slutförd tar man prover för att kontrollera att materialen har rätt fukthalt och kvalitet. Olika kvaliteter sorteras innan de packas och körs till nästa led i processen. 

 

Moderna kammartorkar är utrustade med ett effektivt bassystem för att tillföra vatten till torkluften.

Knut Magnar Sandland
 

Nästan nolltolerans

En kund som Moelven Profil, som är en komponentfabrik, är beroende av en exakt fukthalt för att kunna limma ihop komponenter. De tillverkar laminerade ämnen av furu, baserat på kundernas specifikationer. Moelven Profils största kund är dörr- och fönstertillverkaren Natre, som ska ha en fukthalt på 12 procent. Avvikelsen kan vara plus/minus två procent. På fabriken utför de 37 anställda fingerskarvning, laminering och hyvling. Under lamineringen limmas trä eller flera komponenter ihop. För att få rätt styrka måste limmet häfta fast ordentligt. Det förutsätter bland annat en fukthalt i träet som följer den standard som limtillverkaren har angett. Avvikelser i fukthalten kan leda till att komponenterna böjer sig eller får spänningar. 

– Vi kontrollerar fukthalt, kvalitet, tjocklek och bredd på allt material som kommer till Moelven Profil. Hela processen från ankomst till leverans hos kunden är spårbar, säger Bjørn Kristiansen, marknadschef hos Moelven Profil.

Fabriken har även en egen torkanläggning som används när enskilda specialdimensioner ska torkas till rätt slutfuktighet, även om Moelvens egna sågverk i regel levererar rätt råvara med korrekt slutfuktighet.

– Vår affärsidé bygger på att vi ska leverera rätt kvalitet på avtalad tid. Detta innebär ett nära samarbete med våra kunder under produktutvecklingen, säger Kristiansen, som tillsammans med sina medarbetare varje dag fyller 1-2 lastbilar med laminerade och fingerskarvade ämnen som ska användas för att tillverka dörrar och fönster. 

×