Moelven tjänade 80 miljoner NOK på verksamheten under tredje kvartalet och förbättrade resultatet med 62 miljoner NOK jämfört med motsvarande period föregående år.

Resultatmässigt är detta Moelvens bästa tredje kvartal sedan 2010. Koncernen levererade en rörelsemarginal på brutto 6,5 procent, vilket är 2,3 procentenheter bättre än samma period i fjol. Rörelseintäkterna för tredje kvartalet uppgick till 2 263 miljoner NOK (2 028 miljoner).

- Det goda resultatet har ett tydligt samband med att koncernen ökade rörelseintäkterna jämfört med motsvarande kvartal ifjol med 235 miljoner NOK. Samtliga divisioner inom Moelven bidrar till det förbättrade resultatet. Divisionerna Wood och Byggsystem levererar positiva rörelseresultat på 46 miljoner NOK respektive 42 miljoner NOK, säger Morten Kristiansen, koncernchef för Moelven Industrier ASA.

Bra på byggmoduler

Koncernchefen säger att divisionen Byggsystem utvecklats särskilt bra inom byggmodulverksamheten i Sverige. 

- I Sverige har byggmodulverksamheten fortsatt mycket hög aktivitet och goda resultat. Huvudorsaken till det goda resultatet är att många projekt genomförts på ett bra sätt, med hög standardiseringsgrad och ökad produktivitet i fabrik. Inom Wood-divisionen beror resultatutvecklingen på en kombination av ökad aktivitet inom flera produktområden och förbättrad verksamhet, säger Kristiansen.

Kristiansen menar att arbetet med att effektivisera verksamheten också är en stor del av orsaken till att sågverksdivisionen Timber har en positiv resultatutveckling.

- Förbättrad verksamhet i flera av våra sågbruk gör att divisionen totalt sett är i ungefärlig balans. Men trots att divisionen förbättrat sitt resultat med 12 miljoner NOK jämfört med tredje kvartalet i fjol är resultatet inte tillfredsställande. Marknadsförhållandena var något mer utmanande än under samma period i fjol, men det pågående interna förbättringsarbetet måste drivas vidare för att ytterligare effektivisera verksamheten, säger Kristiansen.

Goda framtidsutsikter

Efterfrågan på industriträ förväntas bli god på många marknader. 

- Samtidigt kommer ett stort utbud att bidra till risk för en fortsatt press på marknadspriserna på vissa marknader. Valutakurserna för NOK och SEK ligger på nivåer som ger en bra utgångspunkt i konkurrensen på exportmarknaderna. Aktiviteten på timmermarknaden förväntas vara fortsatt god under fjärde kvartalet, säger Kristiansen. 

Koncernen förväntar sig att tillväxten för bostadsbyggandet i Norge blir fortsatt svag. 

- I Sverige är bostadsbyggandet fortfarande ökande. Den största andelen av koncernens leveranser går till ROT-marknaden, som är mer stabil än marknaden för nybyggnationer. Aktivitetsnivån förväntas följa normala säsongsmässiga variationer med en hög aktivitetsnivå under första delen av perioden, som följs av en reduktion mot slutet av året, säger Kristiansen. 

I nivå med 2014

Aktivitetsnivån inom större projekt i bygg- och anläggningssektorn i Skandinavien förväntas ligga på samma nivå som 2014 med normala säsongsvariationer under året. 

- Divisionen Byggsystem har i början av fjärde kvartalet en bättre och mer diversifierad orderbehållning än vid samma tid förra året. Divisionens bolag har anpassat kapacitet och kostnadsstruktur efter de rådande marknadsförhållandena.