At hver enkelt medarbeider har rett kompetanse og forutsetninger for å gjøre en god jobb, er en viktig suksessfaktor for Moelven. Rett kompetanse handler både om kunnskap og holdninger. Rett innstilling og vilje til å lære gir gode muligheter for en interessant og utviklende arbeidshverdag.

Vår personalidé

Moelven gir mennesker som vil, muligheter!

Personalideen beskriver vårt syn på medarbeiderne og den arbeidsgiveren vi ønsker å være.

Lederutvikling

Vi investerer i utvikling av våre ledere på ulike nivåer. Vi har utviklingsprogram for arbeids-/mellomledere, virksomhetsledere og potensielle ledere. Programmene holder høy kvalitet og er spesielt tilpasset Moelven.

Møt noen av våre medarbeidere

Lars Hartman, Moelven ByggModul Säffle

Først måtte Lars gjøre seg fortjent til medarbeidernes tillit, nå er det ingen som tviler på at nye idéer var til det beste for Moelven ByggModul.

Video av medarbeider som snakker om at tillit resulterte i innsats og resultater.
Spill av

Linda Nätt Malmgren, Moelven Wood AB

Å synes godt i butikkene er viktig for Moelven. Linda jobber både med fysiske utstillinger og digitale presentasjoner for å møte forbrukernes behov.

Medarbeider som snakker om hvor artig det er å lage fristende utstillinger.
Spill av