Moelven skal ha gode ledere som legger til rette for et aktivt medarbeiderskap. Derfor får våre ledere skreddersydd trening.

Folk er Moelvens viktigste ressurs. Vi vil ha medarbeidere som tar faglig ansvar og viser initiativ til å utvikle virksomheten, seg selv og andre.  

Som leder er du en viktig pådriver for et godt medarbeiderskap. Du er nøkkelen til at medarbeidere kan ta ansvar, bruke mulighetene og utvikle seg selv, kollegaene og derigjennom hele Moelven. 

Det tar vi på alvor i Moelven. Derfor har vi i samarbeid med eksperter utviklet “Aktivt lederskap” - vår egen ledertrening. 

Terje Melheim. Mann snakker og gestikulerer med armene til kursdeltaker. FotografiTerje Melheim er fagansvarlig for medarbeider- og lederutvikling i Moelven. 

 


Sitter i førersetet 
- Ledelse er viktig for alle virksomheter. Du begynner i en jobb på grunn av en attraktiv arbeidsgiver. En av de viktigste årsakene til at folk slutter er dårlig lederskap, sier Terje Melheim som er fagansvarlig for medarbeider- og lederutvikling i Moelven.  

Du begynner i en jobb på grunn av en attraktiv arbeidsgiver. En av de viktigste årsakene til at folk slutter er dårlig lederskap.

Terje Melheim Fagansvarlig medarbeider- og lederutvikling


Ledertreningen i Moelven skal gjøre en forskjell og være relevant i ledernes hverdag.  

Fordelen med å sitte i førersetet når vi utvikler dette, er at vi kan tilby moduler som bygger på hverandre og styrker hverandre. 
Treningen skjer i samarbeid med egen leder og kollegaene rundt. For eksempel blir egen leder automatisk med i modulen “å lede andre ledere” når en ansatt i Moelven starter med ledertrening.

   
Bidra mer 
Målet med treningen er at Moelven har ledere som skaper aktivt medarbeiderskap. Kommunikasjonstrening er en del av programmet.    
- Lederen som spørsmålsstiller evner å motivere og involvere medarbeiderne. Lederen som gir tilbakemelding på en god måte, setter retning. Lederen som kommuniserer mål på rett måte får effekt, sier Ida Langdalen Kristiansen, internkommunikasjonsansvarlig i Moelven.  

Lederen som kommuniserer mål på rett måte får effekt.

Ida Langdalen Kristiansen Internkommunikasjonsansvarlig.


Treningen skjer med støtte i treningsbok med øvelser for å styrke lederes ferdigheter på nettopp dette. Treningen foregår også sammen med en læringspartner. Allerede etter et halvt år med aktivt lederskap har 70 tatt eller påbegynt grunnmodulen. 180 ledere har gjennomført lederkommunikasjon.  
Tilbakemeldingen er at treningen er mulig å gjennomføre i en travel arbeidshverdag. Det de gjør gir et bedre ytringsklima og gjør for eksempel at flere bidrar i møter, sier Langdalen Kristiansen.  
 

Kursdeltaker snakker sammenPå samlinger får ledere perspektiver og oppgaver som de øver på i arbeidshverdagen.

Kjekkere på jobb  
Grunnmodulen er samlingsbasert, men viktigst er det som skjer mellom samlingene, mener fagansvarlig Terje Melheim.  
- På samlingen får ledere med seg perspektiver. I arbeidshverdagen trener de på å skape en arbeidsplass der ledere lytter og medarbeidere føler at de kan gjøre en forskjell og er verdifulle. Rett og slett at alle har det kjekkere på jobb.